Menu


Komunikaty

Egzaminy zespołów ratowniczych z psami 10-14.09.2019 Pstrąże

Egzaminy dla zespołów ratowniczych z psami w Pstrążu

10-14.09.2019 r.

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie organizuje egzaminy specjalności terenowej i gruzowiskowej dla zespołów ratowniczych z psami klasy 0 i I w dniach od 10 do 14 września 2019 roku w OSPWL w Pstrążu.          

Zgłoszenia zespołów prosimy dokonywać na stronie internetowej (link poniżej).

Zgłoszenie na egzamin należy dokonać za zgodą osoby uprawnionej do delegowania przewodnika.

Zgłoszenia zawierające braki lub błędne dane o zespole nie będą uwzględniane.

W jednym dniu zarówno przewodnik jak i pies może przystępować tylko do jednego egzaminu.

Na egzamin klasy 0 mogą zgłaszać się zespoły:

 • z psami, które na dzień planowanego egzaminu mają ukończone 18 miesięcy,
 • pies posiada numer mikroczipu lub tatuażu zgodny z normami FCI,
 • posiadają potwierdzenie szczepienia przeciwko wściekliźnie a przewodnik posiada ubezpieczenie NNW, zaleca się ubezpieczenie OC.
 • niezdany egzamin klasy 0 można powtarzać najwyżej pięć razy a okres między kolejnymi terminami składania egzaminu klasy 0 nie może być krótszy niż 2 miesiące.                                                                                                         
 • z psami które na dzień egzaminu mają ukończone 24 miesiące życia,
 • pies posiada nr mikroczipu lub tatuażu zgodny z normami FCI,
 • posiadają ważną specjalność ratowniczą klasy 0 lub posiadają zaświadczenie o zdaniu egzaminu klasy I,
 • przewodnik ukończył szkolenie lub zdał test z zakresu techniki i taktyki poszukiwań z wykorzystaniem psów ratowniczych,
 • posiadają potwierdzenie szczepienia przeciwko wściekliźnie,
 • przewodnik posiada ubezpieczenie od NNW , zaleca się ubezpieczenie OC,
 • niezdany egzamin klasy I można powtarzać najwyżej 4 razy a minimalny okres między kolejnymi przystąpieniami zespołu do egzaminu klasy I nie może być krótszy niż 2 miesiące.

Na egzamin klasy I mogą zgłaszać się zespoły :

W przypadku utracenia dokumentów wydanych przez SA PSP , a wymaganych przed przystąpieniem do egzaminu należy zgłosić ten fakt organizatorowi faxem (18 448 60 86) lub e-mailem (  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ) nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.

Kontakt telefoniczny 12 68119866

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Komendanta Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz na wykorzystanie mojego wizerunku zarejestrowanego podczas egzaminów zespołów ratowniczych z  psami odbywających się w Żaganiu w dniach 10-14.09.2018 r. w celu publikacji na stronie szkoły. Zgodnie z  art. 7 ust. 3 wyżej wskazanego Rozporządzenia zgoda udzielona na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w formie oświadczenia na piśmie w dowolnym czasie, nie wpływa to jednak na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jednocześnie Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy Panią/Pana, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, adres: 31-951 Kraków, os. Zgody 18, może się Pan/Pani z nim skontaktować drogą elektroniczną na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , telefonicznie pod nr 12 64 60 100, fax. 12 64 60 199, lub tradycyjna pocztą na adres wskazany powyżej.
 2. W sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie na podstawie art. 6 ust 1 lit c RODO – „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze” – w zakresie przeprowadzenia egzaminów zespołów ratowniczych z psami.
 4. Dane będą przechowywane przez okres wskazany w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla jednostek PSP dla poszczególnych kategorii spraw.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )
  3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
  4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Niepodanie wymaganych danych wiąże się z brakiem możliwości udziału Pani/Pana w szkoleniu.
  5. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Odbiorcami danych jest Komenda Główna PSP.

W przypadku małego zainteresowania organizator zastrzega sobie prawo zmiany czasu trwania egzaminu.

ZAPISZ SIĘ NA EGZAMIN

Czytaj dalej...

Listy zakwalifikowanych na egzaminy zespołów ratowniczych z psami w Nowym Sączu 02-06.07.2019 r.

 

Egzaminy dla zespołów z psami ratowniczymi 02 - 06.07.2019 r. Nowy Sącz

 

   Egzaminy zespołów ratowniczymi z psami specjalności terenowej i gruzowiskowej klasy" 0" i klasy " I" odbędą sięw siedzibieWSSGR SA PSP w Nowym Sączu ul. Węgierska 188 h, wjazd przez bramę główną zakładu SGL COBEX POLSKA.

 

 Rejestracja uczestników zdających egzaminy klasy I, przed testem współpracy od godziny 1600 do 1700 od wtork do piątku.

 

   Rejestracja uczestników dla zespołów, które zdają egzaminy od godziny 845 do 900 od wtorku do piątku zgodnie z listami egzaminacyjnymi.      

 

Dokumenty wymagane przed dopuszczeniem do egzaminu (należy okazać podczas odprawy w sekretariacie egzaminów ):

 

1) Dowód tożsamości

 

2) Potwierdzenie szczepienia psa przeciwko wściekliźnie; 

 

3) ) Dowód ubezpieczenia przewodnika od następstw nieszczęśliwych wypadków (nie dotyczy funkcjonariuszy PSP) zaleca się ubezpieczenie OC. 

 

Dodatkowo zespoły przystępujące do egzaminów kl. I.

 

4) Zaświadczenie lub dyplom potwierdzający zdanie egzaminu specjalności ratowniczej klasy     0 ( lub I w latach poprzednich),           

 

5) Potwierdzenie zdania testu z zakresu technik i taktyki poszukiwań z wykorzystaniem psów     ratowniczych. (dotyczy zdających egzamin kl. I po raz pierwszy)

 

6) Zgoda Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie na przystąpienie do egzaminu klasy I na terenie województwa małopolskiego jeśli województwo to jest właściwym obszarem działania zespołu,

 

7) Potwierdzenie zadania testu współpracy w bieżącym roku (dotyczy zdających egzamin   kl. I innej specjalności w tym samym roku)

 

W przypadku utracenia dokumentów wydanych przez SA PSP a wymaganych przed przystąpieniem do egzaminu należy zgłosić ten fakt  e-mailem:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , lub telefonicznie nr: 12 681 98 66 nie później niż trzy dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.

 

Wymagane wyposażenie:

 

1) Podczas próby poszukiwawczej terenowej klasy 0 i I

 

Przewodnik musi być wyposażony w zegarek, kompas, notes z przyborami do pisania, radiotelefon przenośny( pracujący na kanałach KRG), latarkę, podręczną apteczkę oraz pojemnik z wodą do picia dla psa.

 

2) Podczas próby poszukiwawczej gruzowiskowej klasy 0 i I

 

Przewodnik musi być wyposażony w sprzęt ochrony osobistej: kask ochronny, rękawice ochronne, latarkę i buty o wzmocnionej podeszwie, radiotelefon przenośny ( pracujący na kanałach KRG), a także posiadać notes z przyborami do pisania oraz pojemnik z wodą do picia dla psa.

 

Zespoły nie posiadające kompletnej dokumentacji lub wyposażenia nie będą dopuszczone do egzaminu !

 

Przewodnicy, którzy pozytywnie przejdą egzamin klasy 0 od godziny 1400do 1500 w dniu egzaminu mogą przystąpić do testu z zakresu technik i taktyki poszukiwań z wykorzystaniem psów ratowniczych.   Zestaw pytań dostępny na stronie internetowej w zakładce "DO POBRANIA".

 

Organizator nie zapewnia i nie pośredniczy w rezerwacji noclegów i wyżywienia.

 

                                                                                                    

 

                                tel: 12 681 98 66

 

                                                                                                           WSSGR SA PSP

 

Listy zarejestrowanych T0 02.07.2019r.

 

Lp.

Imię

Nazwisko

Jednostka

Imię psa

Numer tatuażu / Numer Chipa

1.

Wiktoria

Lepska

OSP JRS Wrocław

Sven

616093900167567

2.

Paweł

Trąbka

GPR OSP Goszcza

Ikar

616093900272165

3.

Monika

Rikitatt

niezrszeszona

AGIS Baaj Bajanaj

616093900496599

             

 

 

 

 

 

 

Listy zarejestrowanych T1 02-03.07.2019r.

 

Lp.

Imię

Nazwisko

Jednostka

Imię psa

Numer tatuażu / Numer Chipa

1.

Joanna

Boksa

OSP Siechnice

Chips

967000009312947

2.

Dariusz

Franus

GPR OSP KĘTY

Biszkopt

616093900405354

3.

Agnieszka

Brończyk

OSP GRS Łódź Jędrzejów

Power of Music

968000010460836

4.

Agnieszka

Zębala

GPR OSP Goszcza

Akym z Cagova Raje

2030981100378445 CZE

             

 

 

 

 

 

 

 

Listy zarejestrowanych T0 03.07.2019r.

 

Lp.

Imię

Nazwisko

Jednostka

Imię psa

Numer tatuażu / Numer Chipa

1.

Eliza

Knutti

Fundacja K9 Goliat

Nero

900085000218832

2.

Piotr

Kempa

SGPR łódź

Neutron

616093900155468

3.

Kazimierz

Padula

GRS OSP Nowy Sącz

Ares Everest Margabi

616093900346181

             

 

 

 

 

 

 

Listy zarejestrowanych G1 02-03.07.2019r.

 

Lp.

Imię

Nazwisko

Jednostka

Imię psa

Numer tatuażu / Numer Chipa

1.

Michał

Gaik

OSP GRS Nowy Sącz

RAFAELLO DEMONIO (Kokos) Perro Cobrador

Q38/61609300175303

2.

Wojciech

Dudczyk

OSP GRS Nowy Sącz

Zuko

941000018620352

3.

Agnieszka

Szłapka

Niezrzeszona

Fox

L466

4.

Magda

Halecka

OSP JRS Wrocław

Tolek

968000010475614

5.

Adam

Truszkowski

Małopolska Cywilna Grupa Poszukiwawcza

Neo

1925/ chip968000010144936

             

 

 

 

 

Listy zarejestrowanych T1 03-04.07.2019 r.

 

Lp.

Imię

Nazwisko

Jednostka

Imię psa

Numer tatuażu / Numer Chipa

1.

Wojciech

Dudczyk

OSP GRS Nowy Sącz

Buddy

578077000243068

2.

Michał

Gaik

OSP GRS Nowy Sącz

RAFAELLO DEMONIO (Kokos) Perro Cobrador

Q38/61609300175303

3.

Marcin

Zębala

GPR OSP Goszcza

Akym z Cagova Raje

2030981100378445 CZE

4.

Kazimierz

Szlendak

OSP GRS Łódź

Niko

616093900331607

5.

Agnieszka

Brończyk

OSP GRS Łódź Jędrzejów

Gaba Blue Estimado

967000009363374

             

 

 

Listy zarejestrowanych T0 04.07.2019 r.

Lp.

Imię

Nazwisko

Jednostka

Imię psa

Numer tatuażu / Numer Chipa

 

1.

Ewa

Winczek

OSP DĄBRÓWKA MAŁA

Draco

616096700031025

 

 

 

 

Listy zarejestrowanych G0 04.07.2019 r.

 

Lp.

Imię

Nazwisko

Jednostka

Imię psa

Numer tatuażu / Numer Chipa

1.

Piotr

Kempa

SGPR Łódź

Neutron

616093900155468

2.

Sławomir

Jaszcza

niezrzeszony

Medeira LSD

967000009579507

3.

Tomasz

Duda

Dąbrowska Grupa Poszukiwawczo- Ratownicza

Piorun

933061600504534

4.

Agnieszka

Hadrzyńska

OSP Siechnice

Jordan

900049000051300

             

 

 

 

Listy zarejestrowanych T1 04-05.07.2019 r.

 

Lp.

Imię

Nazwisko

Jednostka

Imię psa

Numer tatuażu / Numer Chipa

1.

Wojciech

Dudczyk

OSP GRS Nowy Sącz

Zuko

941000018620352

2.

Waldemar

Kałuziński

SGPR Nowy Sącz

Lex

208210000321140

3.

Elżbieta

Mularczyk

GPR OSP Siechnice

Dora

985170002372017

4.

Adam

Truszkowski

Małopolska Cywilna Grupa Poszukiwawczo Ratownicza

Neo

1925/ chip968000010144936

5.

Olga

Kownacka

OSP MARKI

Bajka

616093900042777

             

 

 

 

 

Listy zarejestrowanych G1 04-05.07.2019r.      

 

Lp.

Imię

Nazwisko

Jednostka

Imię psa

Numer tatuażu / Numer Chipa

1.

Agnieszka

Brończyk

OSP GRS Łódź Jędrzejów

Gaba Blue Estimado

967000009363374

2.

Dariusz

Parol

SGPR Warszawa

Frodo

616093900408021

3.

Piotr

Pacyniak

OSP Klecza

GEJSZA  vel. Fiona

B231

4.

Arleta

Wiewióra

OSP Jabłonna

Brand

900250000062122

5.

Paweł

Konecki

OSP GRS ŁÓDŹ-JĘDRZEJÓW

Kofi

197K

             

 

 

 

 

 

 

Listy zarejestrowanych T1 05-06.07.2019 r.

 

Lp.

Imię

Nazwisko

Jednostka

Imię psa

Numer tatuażu / Numer Chipa

1.

Katarzyna

Karpińska

CGP Tropiciele

Figa

941000016175076

2.

Małgorzata

Woźniak

OSP Marki

Shira

616093900189699

3.

Paulina

Gogulska

OSP Jabłonna

Arrow

616093200246234

             

 

 

 

Listy zarejestrowanych T0 06.07.2019 r.

 

Lp.

Imię

Nazwisko

Jednostka

Imię psa

Numer tatuażu / Numer Chipa

1.

Dariusz

Parol

SGPR Warszawa

Frodo

616093900408021

2.

Marta

Zozgórnik

k9Sar

Szeryf

616093200506170

3.

Tomasz

Duda

Dąbrowska Grupa Poszukiwawczo Ratownicza

Piorun

933061600504534

             

 

 

 

Listy zarejestrowanych G0 06.07.2019 r.

 

Lp.

Imię

Nazwisko

Jednostka

Imię psa

Numer tatuażu / Numer Chipa

1.

Dorota

Adamek-Nowak

OSP JRS Wrocław

Sigma

616093900254699

2.

Ewelina

Bernaś

OSP Kęty

Mika

856000009670342

3.

Aleksandra

Droździk

OSP Kęty

Czajka

967000009670342

4.

Wiesław

Jastrzębski

OSP Wieprz

Abi

616093900406701

             

 

 

 

Czytaj dalej...

Egzaminy dla zespołów ratowniczych z psami w Nowym Sączu 02-06.07.2019 r.

Egzaminy dla zespołów ratowniczych z psami w Nowym Sączu

02-06.07.2019 r.

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie organizuje egzaminy specjalności terenowej i gruzowiskowej dla zespołów ratowniczych z psami klasy 0 i I w dniach od 2 do 6 lipca 2019 roku w WSSGR w Nowym Sączu.          

Zgłoszenia zespołów prosimy dokonywać na stronie internetowej (link poniżej).

Termin zapisów upływa 14 czerwca , decyduje kolejność zapisów.

Zgłoszenie na egzamin należy dokonać za zgodą osoby   uprawnionej do delegowania przewodnika.

Zgłoszenia zawierające braki lub błędne dane o zespole nie będą uwzględniane.

W jednym dniu zarówno przewodnik jak i pies może przystępować tylko do jednego egzaminu.

 • Na egzamin klasy 0 mogą zgłaszać się zespoły:
 • z psami, które na dzień planowanego egzaminu mają ukończone 18 miesięcy,
 • pies posiada numer mikroczipu lub tatuażu zgodny z normami FCI,
 • posiadają potwierdzenie szczepienia przeciwko wściekliźnie a przewodnik posiada ubezpieczenie NNW, zaleca się ubezpieczenie OC.
 • niezdany egzamin klasy 0 można powtarzać najwyżej pięć razy a okres między kolejnymi terminami składania egzaminu klasy 0 nie może być krótszy niż 2 miesiące.

        Na egzamin klasy I mogą zgłaszać się zespoły:

 • z psami które na dzień egzaminu mają ukończone co najmniej 24 miesiące życia.
 • pies posiada numer mikroczipu lub tatuażu zgodny z normami FCI,
 • posiadają ważną specjalność ratowniczą klasy 0 lub posiadają zaświadczenie o zdaniu egzaminu   klasy I.
 • przewodnik ukończył szkolenie lub zdał test z zakresu technik i taktyki poszukiwań z wykorzystaniem psów ratowniczych,
 • posiadają potwierdzenie szczepienia przeciwko wściekliźnie.
 • przewodnik posiada ubezpieczenie od NNW, zaleca się ubezpieczenie OC.
 • niezdany egzamin klasy I można powtarzać najwyżej cztery razy a minimalny okres między kolejnymi przystąpieniami zespołu do egzaminu klasy I nie może być krótszy niż 2 miesiące.

W przypadku utracenia dokumentów wydanych przez SA PSP a wymaganych przed przystąpieniem do egzaminu należy zgłosić ten fakt organizatorowi faxem (12 681 98 69) lub e-mailem ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  ) nie później niż trzy dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.

Kontakt telefoniczny: 12-681-98-66

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Komendanta Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz na wykorzystanie mojego wizerunku zarejestrowanego podczas egzaminów zespołów ratowniczych z  psami odbywających się w Żaganiu w dniach 10-14.09.2018 r. w celu publikacji na stronie szkoły. Zgodnie z  art. 7 ust. 3 wyżej wskazanego Rozporządzenia zgoda udzielona na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w formie oświadczenia na piśmie w dowolnym czasie, nie wpływa to jednak na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jednocześnie Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy Panią/Pana, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, adres: 31-951 Kraków, os. Zgody 18, może się Pan/Pani z nim skontaktować drogą elektroniczną na e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , telefonicznie pod nr 12 64 60 100, fax. 12 64 60 199, lub tradycyjna pocztą na adres wskazany powyżej.
 2. W sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie na podstawie art. 6 ust 1 lit c RODO – „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze” – w zakresie przeprowadzenia egzaminów zespołów ratowniczych z psami.
 4. Dane będą przechowywane przez okres wskazany w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla jednostek PSP dla poszczególnych kategorii spraw.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Niepodanie wymaganych danych wiąże się z brakiem możliwości udziału Pani/Pana w szkoleniu.
 8. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Odbiorcami danych jest Komenda Główna PSP.

W przypadku małego zainteresowania i warunków pogodowych organizator zastrzega sobie prawo zmiany czasu trwania egzaminu lub jego odwołania.

ZAPISZ SIĘ NA EGZAMIN

Czytaj dalej...

Egzaminy dla zespołów ratowniczych z psami w Gdańsku 20-24.05.2019 r.

Egzaminy dla zespołów z psami ratowniczymi w Gdańsku 20-24.05.2019 r.

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie organizuje egzaminy specjalności terenowej i gruzowiskowej dla zespołów ratowniczych z psami klasy 0 i I w dniach od 20 do 24 maja 2019 roku w  Gdańsku.         

Zgłoszenia zespołów prosimy dokonywać na stronie internetowej http://wssgr.sapsp.pl. Termin zapisów upływa 03 maja, decyduje kolejność zapisów.

Zgłoszenie na egzamin należy dokonać po uzgodnieniu i za zgodą osoby   uprawnionej do delegowania przewodnika.

Na egzamin klasy I mogą zgłaszać się zespoły:

 • z psami które na dzień egzaminu mają ukończone co najmniej 24 miesiące życia.
 • pies posiada numer mikroczipu lub tatuażu zgodny z normami FCI,
 • posiadają ważną specjalność ratowniczą klasy 0 lub posiadają zaświadczenie o zdaniu egzaminu   klasy I.
 • przewodnik ukończył szkolenie lub zdał test z zakresu technik i taktyki poszukiwań z wykorzystaniem psów ratowniczych,
 • posiadają potwierdzenie szczepienia przeciwko wściekliźnie
 • przewodnik posiada ubezpieczenie od NNW, zaleca się ubezpieczenie OC.
  • z psami, które na dzień planowanego egzaminu mają ukończone 18 miesięcy,
  • pies posiada numer mikroczipu lub tatuażu zgodny z normami FCI,
  • posiadają potwierdzenie szczepienia przeciwko wściekliźnie a przewodnik posiada ubezpieczenie NNW, zaleca się ubezpieczenie OC.

Na egzamin klasy 0 mogą zgłaszać się zespoły:

W jednym dniu zarówno przewodnik jak i pies może przystępować tylko do jednego egzaminu.

Kontakt telefoniczny: 12-681-98-66

ZAPISZ SIĘ NA EGZAMIN

Czytaj dalej...

Listy zakwalifikowanych na Egzaminy zespołów ratowniczych z psami w dniach 02-06.04.2019 w Żaganiu

LISTY ZAKWALIFIKOWANYCH NA EGZAMINY DLA ZESPOŁÓWRATOWNICZYCH Z PSAMI 02-04.04.2019 r. W OSPWL - ŻAGAŃ

Egzaminy dla zespołów ratowniczych z psami  02-04.04.2019 r. w Pstrążu (poligon OSPWL Żagań)

Egzaminy zespołów ratowniczych z psami specjalności terenowej i gruzowiskowej klasy 0 i klasy I odbędą się na poligonie wojskowym OSPWL - Żagań w Pstrążu. Wjazd na poligon w miejscowości Stara Oleszna zgodnie z wywieszonymi tabliczkami.

 Odprawa dla zespołów rozpoczynających egzamin od testu współpracy o godzinie 1600 przy wartowni) od wtorku do piątku.

Odprawa dla zespołów, które zdają egzaminy klasy 0 oraz klasy I (ze zdanym testem współpracy) o godzinie 900 (na lotnisku) od środy do piątku zgodnie z listami egzaminacyjnymi.      

Dokumenty wymagane przed dopuszczeniem do egzaminu (należy okazać podczas odprawy w sekretariacie egzaminów ):

1) Dowód tożsamości

2) Potwierdzenie szczepienia psa przeciwko wściekliźnie; 

3) ) Dowód ubezpieczenia przewodnika od następstw nieszczęśliwych wypadków (nie dotyczy funkcjonariuszy PSP) zaleca się ubezpieczenie OC. 

Dodatkowo zespoły przystępujące do egzaminów kl. I.

4) Zaświadczenie lub dyplom potwierdzający zdanie egzaminu specjalności ratowniczej klasy 0 ( lub I w latach poprzednich),

5) Potwierdzenie zdania testu z zakresu technik i taktyki poszukiwań z wykorzystaniem psów ratowniczych. (dotyczy zdających egzamin kl. I po raz pierwszy)

6) Zgoda Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie na przystąpienie do egzaminu klasy I na terenie województwa dolnośląskiego jeśli województwo to jest właściwym obszarem działania zespołu,

7) Potwierdzenie zadania testu współpracy w bieżącym roku (dotyczy zdających egzamin kl. I innej specjalności w tym samym roku)

W przypadku utracenia dokumentów wydanych przez SA PSP a wymaganych przed przystąpieniem do egzaminu należy zgłosić ten fakt faxem nr: 18 448 60 86, e-mailem:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , lub telefonicznie nr: 12 681 98 66  nie później niż trzy dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.

Wymagane wyposażenie:

1) Podczas próby poszukiwawczej terenowej klasy 0 i I

Przewodnik musi być wyposażony w zegarek, kompas, notes z przyborami do pisania, radiotelefon przenośny ( pracujący na kanałach KRG), latarkę, podręczną apteczkę oraz pojemnik z wodą do picia dla psa.

2) Podczas próby poszukiwawczej gruzowiskowej klasy 0 i I

Przewodnik musi być wyposażony w sprzęt ochrony osobistej: kask ochronny, rękawice ochronne, latarkę i buty o wzmocnionej podeszwie, radiotelefon przenośny ( pracujący na kanałach KRG), a także posiadać notes z przyborami do pisania oraz pojemnik z wodą do picia dla psa.

Zespoły nie posiadające kompletnej dokumentacji lub wyposażenia nie będą dopuszczone do egzaminu !

Przewodnicy, którzy pozytywnie przejdą egzamin klasy 0 od godziny 1400do 1500w dniu egzaminu mogą przystąpić do testu z zakresu technik i taktyki poszukiwań z  wykorzystaniem psów ratowniczych.   Zestaw pytań dostępny na stronie internetowej w zakładce "DO POBRANIA".

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników we własnym zakresie.

UWAGA !

Samowolne wejście na obiekty poligonowe oraz rozstawiania namiotów surowo zabronione

Kontakt w sprawach organizacyjnych:                                                                

                                                                                                   

       tel: 12 681 98 66

                                                                                                           WSSGR SA PSP

Listy zakwalifikowanych :

 

Egzamin specjalności gruzowiskowej klasy 1 Żagań 02-03.04.2019

Lp.

Imię

Nazwisko

Jednostka

Imię psa

Numer tatuażu / Numer Chipa

1

Bartosz

Tunia

niezrzeszony

Mietek

276093400515934

2

Robert

Strojny

SGPR Wałbrzych

Zoja

616093900172706

3

Grzegorz

Borkowski

OSP Siechnice

Coffie

900118000295726

4

Magdalena

Szewczyk Dzido

GPR OSP Wałbrzych

Frida

972270000084982

5

Agnieszka

Cichy

OSP Orzech

Hugo

H23
626246000012468

6

Weronika

Dzido

GPR OSP Wałbrzych

Speed

203098100251532

7

Krzysztof

Mikołajczyk

OSP Orzech

Rob Roy

616093900353613

 

Egzamin specjalności terenowej klasy 0 Żagań 03.04.2019

Lp.

Imię

Nazwisko

Jednostka

Imię psa

Numer tatuażu / Numer Chipa

1

Marita

Płoszaj Pietrzak

Osp Kołbaskowo

Kelly

N-826

2

Stanisław

Marszałek

GPR OSP Bujaków

MAMBA

616099120007246

3

Remigiusz

Onyszkiewicz

OSP Siechnice

ATOM

616093900290576

4

Elżbieta

Mularczyk

GPR OSP Siechnice

Dora

985170002372017

5

Łukasz

Koterwa

OSP JRS Wrocław

Frugo

967000009138217

6

Paulina

Kuźmińska

OSP RW Modlin

Tino

61609912000644

Egzamin specjalności terenowej klasy I Żagań 02-03.04.2019

Lp

Imię

Nazwisko

Jednostka

Imię psa

Numer tatuażu / Numer Chipa

1

Joanna

Boksa

GPR OSP Siechnice

Chips

967000009312947

2

Michał

Wicke

OSP Poznań GRS

Snoopy

967000009395314

3

Joanna

Stefanska

GPR OSP Falenty

Esme (Ashqueen SMART WITCH)

939000010674194

4

Paulina

Kuźmińska

OSP RW Modlin

Tino

61609912000644

5

Kamil

Malicki

OSP RW Modlin

Regar vel Tayson

616093900298116

6

Emilia

Malicka

OSP RW Modlin

Wigilia

616093200235959

7

Ewa

Biegańska

OSP Jarogniewice

Ali

968000010228371

Egzamin specjalności gruzowiskowej klasy 0 Żagań 04.04.2019

Lp.

Imię

Nazwisko

Jednostka

Imię psa

Numer tatuażu / Numer Chipa

1

Paweł

Czernigiewicz

OSP Jastrzębie Zdrój

Fado

967000009674478

2

Weronika

Dzido

GPR OSP Wałbrzych

Furia

616093900352533

3

Zbigniew

Krasucki

SGPR Jastrzębie Zdrój

Paco

N 514 /616093900548921

4

Danuta

Tyka

OSP Orzech

Batman

616093900323469

5

Bogdan

Balcerzak

OSP Orzech

Mika

616093900198969

6

Marta

Czerwiec

OSP JRS Wrocław

Grafen

967000009612863

7

Zofia

Piwowarska

OSP Wołczkowo

Calvados Argilla Rosa

013N

8

Dariusz

Parol

SGPR Warszawa

Frodo

616093900408021

 

Egzamin specjalności terenowej klasy 0 Żagań 04.04.2019

Lp.

Imię

Nazwisko

Jednostka

Imię psa

Numer tatuażu / Numer Chipa

1

Paulina

Kuźmińska

OSP RW Modlin

Tino

61609912000644

2

Bogna

Lechowska

OSP Jasien

Lara

616093900340534

3

Katarzyna

Klitza

OSP Suchy Bór

Bella

932001000525905

4

Karina

Wilk

DGPR OSP Okradzionów

Antek

900164000893440

5

Konrad

Dendewicz

OSP Jasien

Ajfa

A227

6

Dagmara

Sieńko

OSP Skarbimierz

Dagmara

M016

7

Michał

Bieszczad

OSP Skarbimierz

Risa

932001001000570083

Egzamin specjalności terenowej klasy I Żagań 03-04.04.2019

Lp.

Imię

Nazwisko

Jednostka

Imię psa

Numer tatuażu / Numer Chipa

1

Krzysztof

Mikołajczyk

OSP Orzech

Rob Roy

616093900353613

2

Adam

Sołtysiak

OSP Wołczkowo

Roma

733G

4

Katarzyna

Jaroszewicz

OSP Wołczkowo

Agent

N330/

985170002288049

5

Dorota

Jankowska-Olszewska

OSP Wołczkowo

Gandalf

002E

6

Justyna

Suszek

OSP Wołczkowo

Zara

900250000240147

7

Michał

Piotrowski

DGPR OSP Okradzionów

KEY

968000010457676

8

Kamila

Stoma-Mirzwińska

GPR OSP Wołczkowo

Shelby

61693400064008

9

Krzysztof

Suszczyński

OSP Bogatynia

Roya

985170003060427

Egzamin specjalności gruzowiskowej klasy I Żagań 04-05.04.2019

Lp.

Imię

Nazwisko

Jednostka

Imię psa

Numer tatuażu / Numer Chipa

1

Damina

Nowacki

OSP Solarnia

KOR Napór

990000000384590

2

Joanna

Chruślicka

OSP Solarnia

Byczek Fernando Bugari

616093900072594

3

Grzegorz

Borkowski

OSP SIECHNICE

IRON

941000015265695

4

Michał

Wicke

OSP Poznań GRS

Snoopy

967000009395314

5

Adam

Sołtysiak

OSP Wołczkowo

Roma

733G

6

Grzegorz

Kuderski

GPR OSP Wołczkowo

Figaro

5684K

7

Aga

Paszkowska

GPR OSP Wołczkowo

Brooklyn

967000009289392

8

Krzysztof

Suszczyński

OSP Bogatynia

Roya

985170003060427

 

 

Egzamin specjalności terenowej klasy 0 Żagań 05.04.2019

Lp.

Imię

Nazwisko

Jednostka

Imię psa

Numer tatuażu / Numer Chipa

1

Joanna

Rutkowska

OSP Mikołów Kamionka

BUGS

900164001189250

2

Piotr

Kempa

KM PSP JRG 9

Neutron

616093900155468

3

Arnold

Olszok

Niezrzeszony

Zuko

K937/616093900096940

4

Eliza

Knutti

Niezrzeszony

Nero

900085000218832

5

Agata

Przybylska

OSP Jarogniewice

Komu

616099110009761

6

Piotr

Badura

OSP Solarnia

Jer

61609001082157

Egzamin specjalności terenowej klasy I Żagań 04-05.04.2019

Lp.

Imię

Nazwisko

Jednostka

Imię psa

Numer tatuażu / Numer Chipa

1

Magdalena

Nowicka-Błażejczyk

SGPR Poznań

Sigma Bretta

276093400458138

2

Kasia

Sobocińska

OSP Siechnice

Orest

96700000423127

09R

3

Kamila

Stoma-Mirzwińska

GPR OSP Wołczkowo

Bentley

616096700010743

4

Agnieszka

Nowicka

SAR PATROL

Waluś

967000009396567

5

Arkadiusz

Jazłowiecki

KGPR Krapkowice

Sajgon

616093400067714

6

Adam

Olszewski

OSP SUCHY BÓR i Fundacja EMS PL

Rico-Largo

900049000041014

7

Ewa

Biegańska

OSP Jarogniewice

Megi

968000010228371

8

Agnieszka

Pieprzowska

CGP Tropiciele

Bonnie

616093900203011

9

Małgorzata

Nowak

SAR Patrol

Kretka

616093900066407

 

Egzamin specjalności gruzowiskowej klasy 0 Żagań 06.04.2019

Lp.

Imię

Nazwisko

Jednostka

Imię psa

Numer tatuażu / Numer Chipa

1

SZYMON

OPAROWSKI

OSP Skarbimierz

BUDDY

A17

2

Karina

Wilk

DGPR OSP Okradzionów

Antek

900164000893440

3

Sławomir

Biernacki

OSP Orzech

Kropka

H22

4

Kamila

Wojda

CGP Tropiciele/OSP Marki

Baster

616246000010694

5

Agnieszka

Pieprzowska

CGP Tropiciele

Bonnie

616093900203011

6

Michał

Piotrowski

DGPR OSP Okradzionów

KEY

968000010457676

 

 Egzamin specjalności terenowej klasy 0 Żagań 06.04.2019

Lp.

Imię

Nazwisko

Jednostka

Imię psa

Numer tatuażu / Numer Chipa

1

Izabela

Szpryngiel

OSP Jarogniewice

Rysiu

616099110003605

2

Dariusz

Łazan

OSP Dąbie

Iwan

900164001190814

3

Krystyna

Stucke

niezrzeszona

Amper

967000009326057

4

Agata

Przybylska

OSP Jarogniewice

Bulucu

968000010611455

5

Maria

Dykowski

OSP Bogatynia

Robin

967000009639500

Egzamin specjalności terenowej klasy I Żagań 05-06.04.2019

Lp.

Imię

Nazwisko

Jednostka

Imię psa

Numer tatuażu / Numer Chipa

1

Magda

Chalecka

OSP JRS Wrocław

Tolek

968000010475614

2

Michał

Kierzkowski

OSP Poznań GRS

Gwidon

967000009262420

3

Małgorzata

Woźniak

CGP Tropiciele / OSP Marki

Shira

616093900189699

4

Sławomir

Konieczka

SAR PATROL

Ramirez

N377

5

Małgorzata

Podkowa

CGP Tropiciele

Mili

616093900163097

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj dalej...

Egzaminy dla zespołów ratowniczych z psami w Pstrążu 02-06.04.2019 r.

Egzaminy dla zespołów ratowniczych z psami w Pstrążu

02-06.04.2019 r.

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie organizuje egzaminy specjalności terenowej i gruzowiskowej dla zespołów ratowniczych z psami klasy 0 i I w dniach od 02 do 06 kwietnia 2019 roku w OSPWL w Pstrążu.        

Zgłoszenia zespołów prosimy dokonywać na stronie internetowej (link poniżej).

Termin zapisów upływa 15 marca , decyduje kolejność zapisów.

Zgłoszenie na egzamin należy dokonać za zgodą osoby uprawnionej do delegowania przewodnika.

Zgłoszenia zawierające braki lub błędne dane o zespole nie będą uwzględniane.

W jednym dniu zarówno przewodnik jak i pies może przystępować tylko do jednego egzaminu.

         Na egzamin klasy 0 mogą zgłaszać się zespoły:

 • z psami, które na dzień planowanego egzaminu mają ukończone 18 miesięcy,
 • pies posiada numer mikroczipu lub tatuażu zgodny z normami FCI,
 • posiadają potwierdzenie szczepienia przeciwko wściekliźnie a przewodnik posiada ubezpieczenie NNW, zaleca się ubezpieczenie OC.
 • niezdany egzamin klasy 0 można powtarzać najwyżej pięć razy a okres między kolejnymi terminami składania egzaminu klasy 0 nie może być krótszy niż 2 miesiące.

Na egzamin klasy I mogą zgłaszać się zespoły:                                                                                                                          

 • z psami które na dzień egzaminu mają ukończone 24 miesiące życia,
 • pies posiada nr mikroczipu lub tatuażu zgodny z normami FCI,
 • posiadają ważną specjalność ratowniczą klasy 0 lub posiadają zaświadczenie o zdaniu egzaminu klasy I,
 • przewodnik ukończył szkolenie lub zdał test z zakresu techniki i taktyki poszukiwań z wykorzystaniem psów ratowniczych,
 • posiadają potwierdzenie szczepienia przeciwko wściekliźnie,
 • przewodnik posiada ubezpieczenie od NNW , zaleca się ubezpieczenie OC,
 • niezdany egzamin klasy I można powtarzać najwyżej 4 razy a minimalny okres między kolejnymi przystąpieniami zespołu do egzaminu klasy I nie może być krótszy niż 2 miesiące.

W przypadku utracenia dokumentów wydanych przez SA PSP , a wymaganych przed przystąpieniem do egzaminu należy zgłosić ten fakt organizatorowi faxem (18 448 60 86) lub e-mailem ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ) nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.

Kontakt telefoniczny 18 448 60 84.

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Komendanta Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz na wykorzystanie mojego wizerunku zarejestrowanego podczas egzaminów zespołów ratowniczych z psami odbywających się w Żaganiu w dniach 02-06.04.2019 r. w celu publikacji na stronie szkoły. Zgodnie z art. 7 ust. 3 wyżej wskazanego Rozporządzenia zgoda udzielona na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w formie oświadczenia na piśmie w dowolnym czasie, nie wpływa to jednak na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jednocześnie Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy Panią/Pana, że:

Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, adres: 31-951 Kraków, os. Zgody 18, może się Pan/Pani z nim skontaktować drogą elektroniczną na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , telefonicznie pod nr 12 68 19 700, fax. 12 68 19 709, lub tradycyjna pocztą na adres wskazany powyżej.

W sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie na podstawie art. 6 ust 1 lit c RODO – „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze” – w zakresie przeprowadzenia egzaminów zespołów ratowniczych z psami.

Dane będą przechowywane przez okres wskazany w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla jednostek PSP dla poszczególnych kategorii spraw.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Niepodanie wymaganych danych wiąże się z brakiem możliwości udziału Pani/Pana w szkoleniu.

Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Odbiorcami danych jest Komenda Główna PSP.

W przypadku małego zainteresowania organizator zastrzega sobie prawo zmiany czasu trwania egzaminu.

ZAPISZ SIĘ NA EGZAMIN 

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS