Menu


Komunikaty

Egzamin dla zespołów ratowniczych z psami w Nowym Sączu 15-19.10.2019 r.

Egzaminy dla zespołów ratowniczych z psami w Nowym Sączu

15-19.10.2019 r.

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie organizuje egzaminy specjalności terenowej i gruzowiskowej dla zespołów ratowniczych z psami klasy 0 i I w dniach od 15 do 19 października 2019 roku w WSSGR w Nowym Sączu.          

Zgłoszenia zespołów prosimy dokonywać na stronie internetowej (link poniżej).

Zgłoszenie na egzamin należy dokonać za zgodą osoby   uprawnionej do delegowania przewodnika.

Zgłoszenia zawierające braki lub błędne dane o zespole nie będą uwzględniane.

W jednym dniu zarówno przewodnik jak i pies może przystępować tylko do jednego egzaminu.

 • Na egzamin klasy 0 mogą zgłaszać się zespoły:
 • z psami, które na dzień planowanego egzaminu mają ukończone 18 miesięcy,
 • pies posiada numer mikroczipu lub tatuażu zgodny z normami FCI,
 • posiadają potwierdzenie szczepienia przeciwko wściekliźnie a przewodnik posiada ubezpieczenie NNW, zaleca się ubezpieczenie OC.
 • niezdany egzamin klasy 0 można powtarzać najwyżej pięć razy a okres między kolejnymi terminami składania egzaminu klasy 0 nie może być krótszy niż 2 miesiące.

        Na egzamin klasy I mogą zgłaszać się zespoły:

 • z psami które na dzień egzaminu mają ukończone co najmniej 24 miesiące życia.
 • pies posiada numer mikroczipu lub tatuażu zgodny z normami FCI,
 • posiadają ważną specjalność ratowniczą klasy 0 lub posiadają zaświadczenie o zdaniu egzaminu   klasy I.
 • przewodnik ukończył szkolenie lub zdał test z zakresu technik i taktyki poszukiwań z wykorzystaniem psów ratowniczych,
 • posiadają potwierdzenie szczepienia przeciwko wściekliźnie.
 • przewodnik posiada ubezpieczenie od NNW, zaleca się ubezpieczenie OC.
 • niezdany egzamin klasy I można powtarzać najwyżej cztery razy a minimalny okres między kolejnymi przystąpieniami zespołu do egzaminu klasy I nie może być krótszy niż 2 miesiące.

W przypadku utracenia dokumentów wydanych przez SA PSP a wymaganych przed przystąpieniem do egzaminu należy zgłosić ten fakt organizatorowi  e-mailem ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  ) nie później niż trzy dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.

Kontakt telefoniczny: 12 68119866

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Komendanta Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz na wykorzystanie mojego wizerunku zarejestrowanego podczas egzaminów zespołów ratowniczych z  psami odbywających się w Żaganiu w dniach 10-14.09.2018 r. w celu publikacji na stronie szkoły. Zgodnie z  art. 7 ust. 3 wyżej wskazanego Rozporządzenia zgoda udzielona na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w formie oświadczenia na piśmie w dowolnym czasie, nie wpływa to jednak na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jednocześnie Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy Panią/Pana, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, adres: 31-951 Kraków, os. Zgody 18, może się Pan/Pani z nim skontaktować drogą elektroniczną na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , telefonicznie pod nr 12 64 60 100, fax. 12 64 60 199, lub tradycyjna pocztą na adres wskazany powyżej.
 2. W sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie na podstawie art. 6 ust 1 lit c RODO – „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze” – w zakresie przeprowadzenia egzaminów zespołów ratowniczych z psami.
 4. Dane będą przechowywane przez okres wskazany w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla jednostek PSP dla poszczególnych kategorii spraw.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Niepodanie wymaganych danych wiąże się z brakiem możliwości udziału Pani/Pana w szkoleniu.
 8. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Odbiorcami danych jest Komenda Główna PSP.

W przypadku małego zainteresowania i warunków pogodowych organizator zastrzega sobie prawo zmiany czasu trwania egzaminu lub jego odwołania.

ZAPISZ SIĘ NA EGZAMIN

Czytaj dalej...

Listy zakwalifikowanych na egzaminy zespołów ratowniczych z psami w Żaganiu 10-14.09.2019 r.

LISTY ZAKWALIFIKOWANYCH NA EGZAMINY DLA ZESPOŁÓWRATOWNICZYCH Z PSAMI 10-14.09.2019 R. W OSPWL - ŻAGAŃ

Egzaminy dla zespołów ratowniczych z psami  10-14.09.2019 r. w Pstrążu (poligon OSPWL Żagań)

Egzaminy zespołów ratowniczych z psami specjalności terenowej i gruzowiskowej klasy 0 i klasy I odbędą się na poligonie wojskowym OSPWL - Żagań w Pstrążu. Wjazd na poligon w miejscowości Stara Oleszna zgodnie z wywieszonymi tabliczkami.

 Odprawa dla zespołów rozpoczynających egzamin od testu współpracy o godzinie 1700 przy wartowni) od wtorku do piątku.

Odprawa dla zespołów, które zdają egzaminy klasy 0 oraz klasy I (ze zdanym testem współpracy) o godzinie 900 (na lotnisku) od środy do piątku zgodnie z listami egzaminacyjnymi.      

Dokumenty wymagane przed dopuszczeniem do egzaminu (należy okazać podczas odprawy w sekretariacie egzaminów ):

1) Dowód tożsamości

2) Potwierdzenie szczepienia psa przeciwko wściekliźnie; 

3) ) Dowód ubezpieczenia przewodnika od następstw nieszczęśliwych wypadków (nie dotyczy funkcjonariuszy PSP) zaleca się ubezpieczenie OC. 

Dodatkowo zespoły przystępujące do egzaminów kl. I.

4) Zaświadczenie lub dyplom potwierdzający zdanie egzaminu specjalności ratowniczej klasy 0 ( lub I w latach poprzednich),

5) Potwierdzenie zdania testu z zakresu technik i taktyki poszukiwań z wykorzystaniem psów ratowniczych. (dotyczy zdających egzamin kl. I po raz pierwszy)

6) Zgoda Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie na przystąpienie do egzaminu klasy I na terenie województwa dolnośląskiego jeśli województwo to jest właściwym obszarem działania zespołu,

7) Potwierdzenie zadania testu współpracy w bieżącym roku (dotyczy zdających egzamin kl. I innej specjalności w tym samym roku)

W przypadku utracenia dokumentów wydanych przez SA PSP a wymaganych przed przystąpieniem do egzaminu należy zgłosić ten fakt faxem nr: 12 681 98 69, e-mailem:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , lub telefonicznie nr: 12 681 98 66  nie później niż trzy dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.

Wymagane wyposażenie:

1) Podczas próby poszukiwawczej terenowej klasy 0 i I

Przewodnik musi być wyposażony w zegarek, kompas, notes z przyborami do pisania, radiotelefon przenośny ( pracujący na kanałach KRG), latarkę, podręczną apteczkę oraz pojemnik z wodą do picia dla psa.

2) Podczas próby poszukiwawczej gruzowiskowej klasy 0 i I

Przewodnik musi być wyposażony w sprzęt ochrony osobistej: kask ochronny, rękawice ochronne, latarkę i buty o wzmocnionej podeszwie, radiotelefon przenośny ( pracujący na kanałach KRG), a także posiadać notes z przyborami do pisania oraz pojemnik z wodą do picia dla psa.

Zespoły nie posiadające kompletnej dokumentacji lub wyposażenia nie będą dopuszczone do egzaminu !

Przewodnicy, którzy pozytywnie przejdą egzamin klasy 0 od godziny 1500do 1600w dniu egzaminu mogą przystąpić do testu z zakresu technik i taktyki poszukiwań z  wykorzystaniem psów ratowniczych.   Zestaw pytań dostępny na stronie internetowej w zakładce "DO POBRANIA".

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników we własnym zakresie.

UWAGA !

Samowolne wejście na obiekty poligonowe oraz rozstawiania namiotów surowo zabronione

Kontakt w sprawach organizacyjnych:                                                                

                                                                                                   

       tel: 12 681 98 66

                                                                                                           WSSGR SA PSP

Listy zakwalifikowanych :

Lista zarejestrowanych G1 10-11.09.2019r.

 

Lp.

Imię

Nazwisko

Jednostka

Imię psa

Numer tatuażu / Numer Chipa

1

Zbigniew

Wiluk

OSP Jastrzębie Zdrój

Dessi BOSS&BURSZTYN

900250000062168

Damian

Lisiecki

SGPR Warszawa

LARRY

A301

Grzegorz

Kuderski

GPR OSP Wołczkowo

Figaro

5684K

Zofia

Piwowarska

GPR OSP Wołczkowo

Calvados Argilla Rosa

013N/616093900375720

Marta

Abrahamowicz

GPR OSP Wołczkowo

Django

941000014444406

Emilia

Malicka

OSP RW MODLIN

Wigilia

616093200235959

Andrzej

Szpilarewicz

SGPR Jastrzebie Zdrój

Dexter

616096700002908

             

Lista zarejestrowanych T1 10-11.09.2019r.

 

Lp.

Imię

Nazwisko

Jednostka

Imię psa

Numer tatuażu / Numer Chipa

 1

Adam

Olszewski

FUNDACJA EMSPL

Rico-Largo

900049000041014

Szymon

Oparowski

OSP Skarbimierz

BUDDY

A017 / 616093900571283

Dariusz

Parol

SGPR Warszawa

Frodo

616093900408021

Olga

Kownacka

OSP Marki

Bajka

616093900042777

Weronika

Dzido

GPR OSP WAŁBRZYCH

Speed

203098100251532CZE

Karina

Wilk

DGPR OSP OKRADZIONÓW

Antek

900164000893440

Olga

Woźniak

OSP Wołczkowo

Karmela

P990

Maciej

Lewandowski

SGPR Warszawa

Szafir

616096700037017

Marcin

Trzmiel

SGPR Warszawa

Bianka

616096700034064

             

Lista zarejestrowanych T0 11.09.2019r.

 

Lp.

Imię

Nazwisko

Jednostka

Imię psa

Numer tatuażu / Numer Chipa

 1

Izabela

Szpryngiel

OSP Jarogniewice

Rysiu

616099110003605

Agata

Przybylska

OSP Jarogniewice

Bulucu

968000010611455

Hanna

Nowak

niezrzeszona

DEO-GHREINE ASTARACH Soroli

616093900504810

Joanna

Szumer

GPR OSP Wołczkowo

Bourbon

115921

 5

Łukasz

Gromanowski

niezrzeszony

Teodor

140R / 616093900272387

Justyna

Dankowska

niezrzeszona

Maja

616093900526185

Karol

Pietrzyk

SGPR Warszawa

Ruki

616096700037115

Dariusz

Łazan

niezrzeszony

Ivan

900164001190814

             

Lista zarejestrowanych T1 11-12.09.2019r.

 

Lp.

Imię

Nazwisko

Jednostka

Imię psa

Numer tatuażu / Numer Chipa

 1

Joanna

Boksa

GPR OSP SIECHNICE

Chips

967000009312947

Justyna

Suszek

OSP WOŁCZKOWO

Zara

900250000240147

Paula

Borkowska

Fundacja K9 Goliat

COFFEE

900118000295726

Anna

Hermińska

JRS OSP Skarbimierz

Pajero Tri Power Teamtempo

1234567890987650

Damian

Lisiecki

SGPR Warszawa

LARRY

A301

         

 

6

Marta

Czerwiec

OSP JRS Wrocław

Master

968000010475614

Tomasz

Osiński

SGPR Poznań

Szakłak

N259

8

Marcin

Brączkowski

SGPR Poznań

Vigo

98118990001

Bartosz

Tunia

niezrzeszony

Mietek

276093400515934

10 

Andrzej

Szpilarewicz

SGPR Jastrzębie Zdrój

Dexter

616096700002908

             

Listy zarejestrowanych T0 12.09.2019 r.

 

Lp.

Imię

Nazwisko

Jednostka

Imię psa

Numer tatuażu / Numer Chipa

 1

Marta

Mączka

SAR Support

Jukon

J025

Jacek

Lepczyński

GPR OSP Wałbrzych

Kenji

968000010618355

Magdalena

Dzido

OSP GPR Wałbrzych

Petarda

945000006086332

Krzysztof

Suszczyński

OSP Bogatynia

Carambol

972270000393899

Kasia

Wodniak

OSP Gdańsk

Osha

616093900469851

 6

Agnieszka

Wojciechowska

OSP Justynów

Fara

616093900165741

7

Agata

Kurzawa-Trzuskolas

niezrzeszona

Xana von der Germanenquelle

981189900079922000

             

Listy zarejestrowanych G0 12.09.2019 r.

Lp.

Imię

Nazwisko

Jednostka

Imię psa

Numer tatuażu / Numer Chipa

1

Paweł

Zieliński

Huzar Szkolenie Psów Paweł Zieliński

Dyami

932002000507956

2

Marcin

Trzmiel

SGPR Warszawa

Bianka

616096700034064

3

Szymon

Oparowski

OSP SKARBIMIERZ

Buddy

A017 / 616093900571283

4

Sławomir

Jaszcza

niezrzeszony

Medeira LSD

967000009579507

5

Weronika

Dzido

OSP Wałbrzych

Furia

616093900352533

6

Agnieszka

Hadrzyńska

OSP Siechnice

Jordan

900049000051300

7

Karol

Pietrzyk

SGPR Warszawa

Ruki

616096700037115

8

Michał

Kierzkowski

OSP Poznań GRS

Dexter

616093900265945

9

Tomasz

Wyrwa

SGPR Poznań

Pablo

N756

10

Zbigniew

Krasucki

OSP Jastrzębie Zdrój

Paco

N 514/ 616093900548921

Listy zarejestrowanych G1 12-13.09.2019 r.

 

Lp.

Imię

Nazwisko

Jednostka

Imię psa

Numer tatuażu / Numer Chipa

 1

Marcin

Brączkowski

SGPR Poznań

Vigo

98118990001

Marta

Czerwiec

OSP JRS Wrocław

Grafen

010j

Maciej

Lewandowski

SGPR Warszawa

Szafir

616096700037017

Dariusz

Parol

SGPR Warszawa

Frodo

616093900408021

Paula

Borkowska

Fundacja K9 Goliat

COFFEE

900118000295726

Kamila

Wojda

OSP Marki

Baster

616246000010694

             

Listy zarejestrowanych G0 13.09.2019 r.

 

Lp.

Imię

Nazwisko

Jednostka

Imię psa

Numer tatuażu / Numer Chipa

1.

Magdalena

Nowicka-Błażejczyk

SGPR Poznań

Mago

981189900061427

2.

Kamil

Igielski

OSP Jastrzębie Zdrój

Mila

-

3.

Ewa

Biegańska

OSP Jarogniewice

Ali

967000009333737

4.

Agata

Przybylska

OSP Jarogniewice

Komu

616099110009761

             

Listy zarejestrowanych T0 13.09.2019r.

 

Lp.

Imię

Nazwisko

Jednostka

Imię psa

Numer tatuażu / Numer Chipa

1.

Agnieszka

Latusek

CGPT

Rocky

616093900361079

2.

Arnold

Olszok

SAR SUPPORT

Zuko

K937 / 616093900096940

3.

Piotr

Tworek

SAR PATROL

KAJA

967000009403750

4.

Julia

Sikora

niezrzeszona

KORA

967000009398081

             

Listy zarejestrowanych T1 12-13.09.2019 r.

 

Lp.

Imię

Nazwisko

Jednostka

Imię psa

Numer tatuażu / Numer Chipa

 1

Marta

Kołos

CGPT

Thorin

K162/616093900036182

Joanna

Chruślicka

OSP Solarnia

Byczek

616093900072594

Dariusz

Fąfara

OPOLSAR

Misha

968000010484700

Ewa

Gorgolewska

SAR Patrol

Gaja

985170002353116

Agnieszka

Paszkowska

GPR OSP WOŁCZKOWO

Brooklyn

967000009289392

Grzegorz

Kuderski

GPR OSP WOŁCZKOWO

Figaro

5684K

Zofia

Piwowarska

GPR OSP WOŁCZKOWO

Calvados Argilla Rosa

013N/616093900375720

Marta

Abrahamowicz

GPR OSP WOŁCZKOWO

Django

941000014444406

Magdalena

Szewczyk-Dzido

OSP Wałbrzych

Frida

972270000084982

10 

Joanna

Stefanska

GPR OSP Falenty

Esme

939000010674194

11 

Magdalena

Kręc

OSP GPR Justynów

Figa

616108000036256

12 

Michał

Kierzkowski

OSP Poznań GRS

Gwidon

967000009262420

             

Listy zarejestrowanych T1 13-14.09.2019 r.

 

Lp.

Imię

Nazwisko

Jednostka

Imię psa

Numer tatuażu / Numer Chipa

 1

Ewa

Gorgolewska

SAR Patrol

Eila

616093900153744

Magdalena

Bednarz

GPR OSP Siechnice

Jordan

900049000051300

Tomasz

Wyrwa

SGPR Poznań

Pablo

N756

Dorota

Adamek-Nowak

OSP JRS Wrocław

Sigma

616093900254699

Karolina

Gniadek

OSP Gdańsk

Tasha

932001000533827

             

Listy zarejestrowanych G0 14.09.2019 r.

 

Lp.

Imię

Nazwisko

Jednostka

Imię psa

Numer tatuażu / Numer Chipa

 1

Krzystof

Suszczyński

OSP Bogatynia

Carambol

972270000393899

Dorota

Jankowska-Olszewska

GPR OSP Wołczkowo

Gandalf

002E

Kamila

Stoma-Mirzwińska

GPR OSP Wołczkowo

Shelby

616093400064008

Tomasz

Kwiatkowski

SGPR WAŁBRZYCH

CHILL

616093900540755

Marta

Czerwiec

OSP JRS Wrocław

Thor

9680000104756610

Marta

Kulon

OSP Poznań

Vigo

98118990001

             

Listy zarejestrowanych T0 14.09.2019 r.

 

Lp.

Imię

Nazwisko

Jednostka

Imię psa

Numer tatuażu / Numer Chipa

 1

Małgorzata

Kozłowska

GPR OSP Falenty

Czort

967000009129369

Agnieszka

Wierzba

GPR OSP Falenty

Onyx

967000009325081

Maria

Grześ

GPR OSP Falenty

Maniek

616093900317233

Eliza

Knutti

Fundacja K9 Goliat

Nero

900085000218832

Sebastian

Karaśkiewicz

OSP Nieborów

Sparta

Q201

Michał

Kierzkowski

OSP Poznań GRS

Dexter

616093900265945

             

 

 

Czytaj dalej...

Egzaminy zespołów ratowniczych z psami 10-14.09.2019 Pstrąże

Egzaminy dla zespołów ratowniczych z psami w Pstrążu

10-14.09.2019 r.

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie organizuje egzaminy specjalności terenowej i gruzowiskowej dla zespołów ratowniczych z psami klasy 0 i I w dniach od 10 do 14 września 2019 roku w OSPWL w Pstrążu.          

Zgłoszenia zespołów prosimy dokonywać na stronie internetowej (link poniżej).

Zgłoszenie na egzamin należy dokonać za zgodą osoby uprawnionej do delegowania przewodnika.

Zgłoszenia zawierające braki lub błędne dane o zespole nie będą uwzględniane.

W jednym dniu zarówno przewodnik jak i pies może przystępować tylko do jednego egzaminu.

Na egzamin klasy 0 mogą zgłaszać się zespoły:

 • z psami, które na dzień planowanego egzaminu mają ukończone 18 miesięcy,
 • pies posiada numer mikroczipu lub tatuażu zgodny z normami FCI,
 • posiadają potwierdzenie szczepienia przeciwko wściekliźnie a przewodnik posiada ubezpieczenie NNW, zaleca się ubezpieczenie OC.
 • niezdany egzamin klasy 0 można powtarzać najwyżej pięć razy a okres między kolejnymi terminami składania egzaminu klasy 0 nie może być krótszy niż 2 miesiące.                                                                                                         
 • z psami które na dzień egzaminu mają ukończone 24 miesiące życia,
 • pies posiada nr mikroczipu lub tatuażu zgodny z normami FCI,
 • posiadają ważną specjalność ratowniczą klasy 0 lub posiadają zaświadczenie o zdaniu egzaminu klasy I,
 • przewodnik ukończył szkolenie lub zdał test z zakresu techniki i taktyki poszukiwań z wykorzystaniem psów ratowniczych,
 • posiadają potwierdzenie szczepienia przeciwko wściekliźnie,
 • przewodnik posiada ubezpieczenie od NNW , zaleca się ubezpieczenie OC,
 • niezdany egzamin klasy I można powtarzać najwyżej 4 razy a minimalny okres między kolejnymi przystąpieniami zespołu do egzaminu klasy I nie może być krótszy niż 2 miesiące.

Na egzamin klasy I mogą zgłaszać się zespoły :

W przypadku utracenia dokumentów wydanych przez SA PSP , a wymaganych przed przystąpieniem do egzaminu należy zgłosić ten fakt organizatorowi faxem (18 448 60 86) lub e-mailem (  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ) nie później niż 3 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.

Kontakt telefoniczny 12 68119866

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Komendanta Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz na wykorzystanie mojego wizerunku zarejestrowanego podczas egzaminów zespołów ratowniczych z  psami odbywających się w Żaganiu w dniach 10-14.09.2018 r. w celu publikacji na stronie szkoły. Zgodnie z  art. 7 ust. 3 wyżej wskazanego Rozporządzenia zgoda udzielona na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w formie oświadczenia na piśmie w dowolnym czasie, nie wpływa to jednak na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jednocześnie Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy Panią/Pana, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, adres: 31-951 Kraków, os. Zgody 18, może się Pan/Pani z nim skontaktować drogą elektroniczną na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , telefonicznie pod nr 12 64 60 100, fax. 12 64 60 199, lub tradycyjna pocztą na adres wskazany powyżej.
 2. W sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie na podstawie art. 6 ust 1 lit c RODO – „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze” – w zakresie przeprowadzenia egzaminów zespołów ratowniczych z psami.
 4. Dane będą przechowywane przez okres wskazany w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla jednostek PSP dla poszczególnych kategorii spraw.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )
  3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
  4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Niepodanie wymaganych danych wiąże się z brakiem możliwości udziału Pani/Pana w szkoleniu.
  5. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Odbiorcami danych jest Komenda Główna PSP.

W przypadku małego zainteresowania organizator zastrzega sobie prawo zmiany czasu trwania egzaminu.

ZAPISZ SIĘ NA EGZAMIN

Czytaj dalej...

Listy zakwalifikowanych na egzaminy zespołów ratowniczych z psami w Nowym Sączu 02-06.07.2019 r.

 

Egzaminy dla zespołów z psami ratowniczymi 02 - 06.07.2019 r. Nowy Sącz

 

   Egzaminy zespołów ratowniczymi z psami specjalności terenowej i gruzowiskowej klasy" 0" i klasy " I" odbędą sięw siedzibieWSSGR SA PSP w Nowym Sączu ul. Węgierska 188 h, wjazd przez bramę główną zakładu SGL COBEX POLSKA.

 

 Rejestracja uczestników zdających egzaminy klasy I, przed testem współpracy od godziny 1600 do 1700 od wtork do piątku.

 

   Rejestracja uczestników dla zespołów, które zdają egzaminy od godziny 845 do 900 od wtorku do piątku zgodnie z listami egzaminacyjnymi.      

 

Dokumenty wymagane przed dopuszczeniem do egzaminu (należy okazać podczas odprawy w sekretariacie egzaminów ):

 

1) Dowód tożsamości

 

2) Potwierdzenie szczepienia psa przeciwko wściekliźnie; 

 

3) ) Dowód ubezpieczenia przewodnika od następstw nieszczęśliwych wypadków (nie dotyczy funkcjonariuszy PSP) zaleca się ubezpieczenie OC. 

 

Dodatkowo zespoły przystępujące do egzaminów kl. I.

 

4) Zaświadczenie lub dyplom potwierdzający zdanie egzaminu specjalności ratowniczej klasy     0 ( lub I w latach poprzednich),           

 

5) Potwierdzenie zdania testu z zakresu technik i taktyki poszukiwań z wykorzystaniem psów     ratowniczych. (dotyczy zdających egzamin kl. I po raz pierwszy)

 

6) Zgoda Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie na przystąpienie do egzaminu klasy I na terenie województwa małopolskiego jeśli województwo to jest właściwym obszarem działania zespołu,

 

7) Potwierdzenie zadania testu współpracy w bieżącym roku (dotyczy zdających egzamin   kl. I innej specjalności w tym samym roku)

 

W przypadku utracenia dokumentów wydanych przez SA PSP a wymaganych przed przystąpieniem do egzaminu należy zgłosić ten fakt  e-mailem:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , lub telefonicznie nr: 12 681 98 66 nie później niż trzy dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.

 

Wymagane wyposażenie:

 

1) Podczas próby poszukiwawczej terenowej klasy 0 i I

 

Przewodnik musi być wyposażony w zegarek, kompas, notes z przyborami do pisania, radiotelefon przenośny( pracujący na kanałach KRG), latarkę, podręczną apteczkę oraz pojemnik z wodą do picia dla psa.

 

2) Podczas próby poszukiwawczej gruzowiskowej klasy 0 i I

 

Przewodnik musi być wyposażony w sprzęt ochrony osobistej: kask ochronny, rękawice ochronne, latarkę i buty o wzmocnionej podeszwie, radiotelefon przenośny ( pracujący na kanałach KRG), a także posiadać notes z przyborami do pisania oraz pojemnik z wodą do picia dla psa.

 

Zespoły nie posiadające kompletnej dokumentacji lub wyposażenia nie będą dopuszczone do egzaminu !

 

Przewodnicy, którzy pozytywnie przejdą egzamin klasy 0 od godziny 1400do 1500 w dniu egzaminu mogą przystąpić do testu z zakresu technik i taktyki poszukiwań z wykorzystaniem psów ratowniczych.   Zestaw pytań dostępny na stronie internetowej w zakładce "DO POBRANIA".

 

Organizator nie zapewnia i nie pośredniczy w rezerwacji noclegów i wyżywienia.

 

                                                                                                    

 

                                tel: 12 681 98 66

 

                                                                                                           WSSGR SA PSP

 

Listy zarejestrowanych T0 02.07.2019r.

 

Lp.

Imię

Nazwisko

Jednostka

Imię psa

Numer tatuażu / Numer Chipa

1.

Wiktoria

Lepska

OSP JRS Wrocław

Sven

616093900167567

2.

Paweł

Trąbka

GPR OSP Goszcza

Ikar

616093900272165

3.

Monika

Rikitatt

niezrszeszona

AGIS Baaj Bajanaj

616093900496599

             

 

 

 

 

 

 

Listy zarejestrowanych T1 02-03.07.2019r.

 

Lp.

Imię

Nazwisko

Jednostka

Imię psa

Numer tatuażu / Numer Chipa

1.

Joanna

Boksa

OSP Siechnice

Chips

967000009312947

2.

Dariusz

Franus

GPR OSP KĘTY

Biszkopt

616093900405354

3.

Agnieszka

Brończyk

OSP GRS Łódź Jędrzejów

Power of Music

968000010460836

4.

Agnieszka

Zębala

GPR OSP Goszcza

Akym z Cagova Raje

2030981100378445 CZE

             

 

 

 

 

 

 

 

Listy zarejestrowanych T0 03.07.2019r.

 

Lp.

Imię

Nazwisko

Jednostka

Imię psa

Numer tatuażu / Numer Chipa

1.

Eliza

Knutti

Fundacja K9 Goliat

Nero

900085000218832

2.

Piotr

Kempa

SGPR łódź

Neutron

616093900155468

3.

Kazimierz

Padula

GRS OSP Nowy Sącz

Ares Everest Margabi

616093900346181

             

 

 

 

 

 

 

Listy zarejestrowanych G1 02-03.07.2019r.

 

Lp.

Imię

Nazwisko

Jednostka

Imię psa

Numer tatuażu / Numer Chipa

1.

Michał

Gaik

OSP GRS Nowy Sącz

RAFAELLO DEMONIO (Kokos) Perro Cobrador

Q38/61609300175303

2.

Wojciech

Dudczyk

OSP GRS Nowy Sącz

Zuko

941000018620352

3.

Agnieszka

Szłapka

Niezrzeszona

Fox

L466

4.

Magda

Halecka

OSP JRS Wrocław

Tolek

968000010475614

5.

Adam

Truszkowski

Małopolska Cywilna Grupa Poszukiwawcza

Neo

1925/ chip968000010144936

             

 

 

 

 

Listy zarejestrowanych T1 03-04.07.2019 r.

 

Lp.

Imię

Nazwisko

Jednostka

Imię psa

Numer tatuażu / Numer Chipa

1.

Wojciech

Dudczyk

OSP GRS Nowy Sącz

Buddy

578077000243068

2.

Michał

Gaik

OSP GRS Nowy Sącz

RAFAELLO DEMONIO (Kokos) Perro Cobrador

Q38/61609300175303

3.

Marcin

Zębala

GPR OSP Goszcza

Akym z Cagova Raje

2030981100378445 CZE

4.

Kazimierz

Szlendak

OSP GRS Łódź

Niko

616093900331607

5.

Agnieszka

Brończyk

OSP GRS Łódź Jędrzejów

Gaba Blue Estimado

967000009363374

             

 

 

Listy zarejestrowanych T0 04.07.2019 r.

Lp.

Imię

Nazwisko

Jednostka

Imię psa

Numer tatuażu / Numer Chipa

 

1.

Ewa

Winczek

OSP DĄBRÓWKA MAŁA

Draco

616096700031025

 

 

 

 

Listy zarejestrowanych G0 04.07.2019 r.

 

Lp.

Imię

Nazwisko

Jednostka

Imię psa

Numer tatuażu / Numer Chipa

1.

Piotr

Kempa

SGPR Łódź

Neutron

616093900155468

2.

Sławomir

Jaszcza

niezrzeszony

Medeira LSD

967000009579507

3.

Tomasz

Duda

Dąbrowska Grupa Poszukiwawczo- Ratownicza

Piorun

933061600504534

4.

Agnieszka

Hadrzyńska

OSP Siechnice

Jordan

900049000051300

             

 

 

 

Listy zarejestrowanych T1 04-05.07.2019 r.

 

Lp.

Imię

Nazwisko

Jednostka

Imię psa

Numer tatuażu / Numer Chipa

1.

Wojciech

Dudczyk

OSP GRS Nowy Sącz

Zuko

941000018620352

2.

Waldemar

Kałuziński

SGPR Nowy Sącz

Lex

208210000321140

3.

Elżbieta

Mularczyk

GPR OSP Siechnice

Dora

985170002372017

4.

Adam

Truszkowski

Małopolska Cywilna Grupa Poszukiwawczo Ratownicza

Neo

1925/ chip968000010144936

5.

Olga

Kownacka

OSP MARKI

Bajka

616093900042777

             

 

 

 

 

Listy zarejestrowanych G1 04-05.07.2019r.      

 

Lp.

Imię

Nazwisko

Jednostka

Imię psa

Numer tatuażu / Numer Chipa

1.

Agnieszka

Brończyk

OSP GRS Łódź Jędrzejów

Gaba Blue Estimado

967000009363374

2.

Dariusz

Parol

SGPR Warszawa

Frodo

616093900408021

3.

Piotr

Pacyniak

OSP Klecza

GEJSZA  vel. Fiona

B231

4.

Arleta

Wiewióra

OSP Jabłonna

Brand

900250000062122

5.

Paweł

Konecki

OSP GRS ŁÓDŹ-JĘDRZEJÓW

Kofi

197K

             

 

 

 

 

 

 

Listy zarejestrowanych T1 05-06.07.2019 r.

 

Lp.

Imię

Nazwisko

Jednostka

Imię psa

Numer tatuażu / Numer Chipa

1.

Katarzyna

Karpińska

CGP Tropiciele

Figa

941000016175076

2.

Małgorzata

Woźniak

OSP Marki

Shira

616093900189699

3.

Paulina

Gogulska

OSP Jabłonna

Arrow

616093200246234

             

 

 

 

Listy zarejestrowanych T0 06.07.2019 r.

 

Lp.

Imię

Nazwisko

Jednostka

Imię psa

Numer tatuażu / Numer Chipa

1.

Dariusz

Parol

SGPR Warszawa

Frodo

616093900408021

2.

Marta

Zozgórnik

k9Sar

Szeryf

616093200506170

3.

Tomasz

Duda

Dąbrowska Grupa Poszukiwawczo Ratownicza

Piorun

933061600504534

             

 

 

 

Listy zarejestrowanych G0 06.07.2019 r.

 

Lp.

Imię

Nazwisko

Jednostka

Imię psa

Numer tatuażu / Numer Chipa

1.

Dorota

Adamek-Nowak

OSP JRS Wrocław

Sigma

616093900254699

2.

Ewelina

Bernaś

OSP Kęty

Mika

856000009670342

3.

Aleksandra

Droździk

OSP Kęty

Czajka

967000009670342

4.

Wiesław

Jastrzębski

OSP Wieprz

Abi

616093900406701

             

 

 

 

Czytaj dalej...

Egzaminy dla zespołów ratowniczych z psami w Nowym Sączu 02-06.07.2019 r.

Egzaminy dla zespołów ratowniczych z psami w Nowym Sączu

02-06.07.2019 r.

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie organizuje egzaminy specjalności terenowej i gruzowiskowej dla zespołów ratowniczych z psami klasy 0 i I w dniach od 2 do 6 lipca 2019 roku w WSSGR w Nowym Sączu.          

Zgłoszenia zespołów prosimy dokonywać na stronie internetowej (link poniżej).

Termin zapisów upływa 14 czerwca , decyduje kolejność zapisów.

Zgłoszenie na egzamin należy dokonać za zgodą osoby   uprawnionej do delegowania przewodnika.

Zgłoszenia zawierające braki lub błędne dane o zespole nie będą uwzględniane.

W jednym dniu zarówno przewodnik jak i pies może przystępować tylko do jednego egzaminu.

 • Na egzamin klasy 0 mogą zgłaszać się zespoły:
 • z psami, które na dzień planowanego egzaminu mają ukończone 18 miesięcy,
 • pies posiada numer mikroczipu lub tatuażu zgodny z normami FCI,
 • posiadają potwierdzenie szczepienia przeciwko wściekliźnie a przewodnik posiada ubezpieczenie NNW, zaleca się ubezpieczenie OC.
 • niezdany egzamin klasy 0 można powtarzać najwyżej pięć razy a okres między kolejnymi terminami składania egzaminu klasy 0 nie może być krótszy niż 2 miesiące.

        Na egzamin klasy I mogą zgłaszać się zespoły:

 • z psami które na dzień egzaminu mają ukończone co najmniej 24 miesiące życia.
 • pies posiada numer mikroczipu lub tatuażu zgodny z normami FCI,
 • posiadają ważną specjalność ratowniczą klasy 0 lub posiadają zaświadczenie o zdaniu egzaminu   klasy I.
 • przewodnik ukończył szkolenie lub zdał test z zakresu technik i taktyki poszukiwań z wykorzystaniem psów ratowniczych,
 • posiadają potwierdzenie szczepienia przeciwko wściekliźnie.
 • przewodnik posiada ubezpieczenie od NNW, zaleca się ubezpieczenie OC.
 • niezdany egzamin klasy I można powtarzać najwyżej cztery razy a minimalny okres między kolejnymi przystąpieniami zespołu do egzaminu klasy I nie może być krótszy niż 2 miesiące.

W przypadku utracenia dokumentów wydanych przez SA PSP a wymaganych przed przystąpieniem do egzaminu należy zgłosić ten fakt organizatorowi faxem (12 681 98 69) lub e-mailem ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  ) nie później niż trzy dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.

Kontakt telefoniczny: 12-681-98-66

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Komendanta Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie oraz na wykorzystanie mojego wizerunku zarejestrowanego podczas egzaminów zespołów ratowniczych z  psami odbywających się w Żaganiu w dniach 10-14.09.2018 r. w celu publikacji na stronie szkoły. Zgodnie z  art. 7 ust. 3 wyżej wskazanego Rozporządzenia zgoda udzielona na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w formie oświadczenia na piśmie w dowolnym czasie, nie wpływa to jednak na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jednocześnie Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy Panią/Pana, że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest Komendant Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie, adres: 31-951 Kraków, os. Zgody 18, może się Pan/Pani z nim skontaktować drogą elektroniczną na e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. , telefonicznie pod nr 12 64 60 100, fax. 12 64 60 199, lub tradycyjna pocztą na adres wskazany powyżej.
 2. W sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie na podstawie art. 6 ust 1 lit c RODO – „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze” – w zakresie przeprowadzenia egzaminów zespołów ratowniczych z psami.
 4. Dane będą przechowywane przez okres wskazany w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla jednostek PSP dla poszczególnych kategorii spraw.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
  1. żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia, cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Niepodanie wymaganych danych wiąże się z brakiem możliwości udziału Pani/Pana w szkoleniu.
 8. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

Odbiorcami danych jest Komenda Główna PSP.

W przypadku małego zainteresowania i warunków pogodowych organizator zastrzega sobie prawo zmiany czasu trwania egzaminu lub jego odwołania.

ZAPISZ SIĘ NA EGZAMIN

Czytaj dalej...

Egzaminy dla zespołów ratowniczych z psami w Gdańsku 20-24.05.2019 r.

Egzaminy dla zespołów z psami ratowniczymi w Gdańsku 20-24.05.2019 r.

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie organizuje egzaminy specjalności terenowej i gruzowiskowej dla zespołów ratowniczych z psami klasy 0 i I w dniach od 20 do 24 maja 2019 roku w  Gdańsku.         

Zgłoszenia zespołów prosimy dokonywać na stronie internetowej http://wssgr.sapsp.pl. Termin zapisów upływa 03 maja, decyduje kolejność zapisów.

Zgłoszenie na egzamin należy dokonać po uzgodnieniu i za zgodą osoby   uprawnionej do delegowania przewodnika.

Na egzamin klasy I mogą zgłaszać się zespoły:

 • z psami które na dzień egzaminu mają ukończone co najmniej 24 miesiące życia.
 • pies posiada numer mikroczipu lub tatuażu zgodny z normami FCI,
 • posiadają ważną specjalność ratowniczą klasy 0 lub posiadają zaświadczenie o zdaniu egzaminu   klasy I.
 • przewodnik ukończył szkolenie lub zdał test z zakresu technik i taktyki poszukiwań z wykorzystaniem psów ratowniczych,
 • posiadają potwierdzenie szczepienia przeciwko wściekliźnie
 • przewodnik posiada ubezpieczenie od NNW, zaleca się ubezpieczenie OC.
  • z psami, które na dzień planowanego egzaminu mają ukończone 18 miesięcy,
  • pies posiada numer mikroczipu lub tatuażu zgodny z normami FCI,
  • posiadają potwierdzenie szczepienia przeciwko wściekliźnie a przewodnik posiada ubezpieczenie NNW, zaleca się ubezpieczenie OC.

Na egzamin klasy 0 mogą zgłaszać się zespoły:

W jednym dniu zarówno przewodnik jak i pies może przystępować tylko do jednego egzaminu.

Kontakt telefoniczny: 12-681-98-66

ZAPISZ SIĘ NA EGZAMIN

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS