Menu


Komunikaty

PLAN EGZAMINÓW 14-17.09.2015 r.

UWAGA !

Zakwaterowanie uczestników we własnym zakresie. Istnieje możliwość rozstawienia własnego namiotu tylko w wyznaczonym miejscu po uzgodnieniu z organizatorami.

Zespoły zdające egzaminy klasy I rozpoczynają egzamin od testu współpracy, który będzie przeprowadzany przy wartowni w Pstrążu od godziny 1600. Przypominamy zdającym, że jeżeli w danym roku kalendarzowym zespół przystępuje do egzaminów klasy I różnych specjalności ratowniczych, zdanego testu współpracy nie powtarza się. Odprawa i losowanie kolejności startów codziennie o godz. 9.00 na lądowisku w Pstrążu.

Dokumenty wymagane na egzamin:

1) Dowód tożsamości

2) Zaświadczenie lub dyplom potwierdzający zdanie egzaminu specjalności ratowniczej             gruzowiskowej/terenowej w latach poprzednich lub egzamin klasy „0”

3) Zaświadczenie o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie lub paszport, w którym został dokonany wpis o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie;                      

4) Dowód ubezpieczenia przewodnika od następstw nieszczęśliwych wypadków (nie dotyczy funkcjonariuszy PSP).  

                                                                                           

Kontakt : bryg. Piotr Gancarczyk tel.: 507 141 751   lub                                                               asp. sztab. Krzysztof Gruca tel.: 602 279 834

PLAN EGZAMINÓW  

14.09.2015

16:00 – ODPRAWA ZDAJĄCYCH, TEST WSPÓŁPRACY

15.09.2015

9:00 – ODPRAWA ZDAJĄCYCH EGZAMINY SPECJALNOŚCI TERENOWEJ KLASY 0 ORAZ GRUZOWISKOWEJ KLASY I.

16:00 - ODPRAWA ZDAJĄCYCH, TEST WSPÓŁPRACY

16.09.2015

9:00 – ODPRAWA ZDAJĄCYCH EGZAMINY SPECJALNOŚCI TERENOWEJ KLASY I  ORAZ GRUZOWISKOWEJ KLASY I.

16:00 - ODPRAWA ZDAJĄCYCH, TEST WSPÓŁPRACY

17.09.2015

9:00 – ODPRAWA ZDAJĄCYCH EGZAMINY SPECJALNOŚCI TERENOWEJ KLASY I ORAZ GRUZOWISKOWEJ KLASY 0.

Listy ZDAJĄCYCH:

Egzamin specjalności gruzowiskowej klasy "1"  w dniach 14 - 15.09.2015 r.

Lp

Imię

Nazwisko

Jednostka

Imię psa

1

Piotr Kempa JRG 9 Łódź Drago

2

Magdalena

Nowicka-Błażejczyk

SGPR Poznań

Sigma

3

Bartosz

Tunia

SGPR Poznań

Mietek

4

Katarzyna

Jakubowska

OSP JRS Wroclaw

Joswin

5

Konrad

Machnik

OSP JRS Wrocław

Kefir

6

Paula

Borkowska

OSP JRS Wrocław

Uma

7

Paweł

Wężowski

OSP Wołczkowo

Haker

8

Katarzyna

Jaroszewicz

OSP Wołczkowo

Agent

9

Łukasz

Mazur

OSP Wołczkowo

Munro

10

Bartłomiej

Waligóra

SGPR Nowy Sącz

Veri

11

Łukasz

Odważny

SGPR Nowy Sącz

Faro

 

       

Egzamin specjalności terenowej klasy "0" 15.09.2015 r.

Lp

Imię

Nazwisko

Jednostka

Imię psa

1

Marcin Błaszkiewicz

Błaszkiewicz

SGPR  Jastrzębie Zdrój

Pax

2

Barbara

Błaszkiewicz

SGPR Jastrzębie Zdrój

Pax

3

Tomasz

Pospieszny

OSP Poznań GRS

Vip

4

Stanisław

Tomaszewski

OSP JRS Wrocław

Orlen

5

Kasia

Kalinowska

OSP JRS Wrocław

Diego

6

Marcin

Czerwiec

OSP JRS Wrocław

Grafen

7

Grzegorz

Borkowski

OSP JRS Wrocław

Iron

8

Dorota

Jankowska

OSP Wołczkowo

Gandalf

9

Natalia

Filipek

OSP Wołczkowo

Avis

10

Joanna

Kruszelnicka

JRS OSP Wisznia Mała

Jolly

Egzamin specjalności gruzowiskowej klasy "1"  w dniach 15 - 16.09.2015 r.

1

Tomasz

Ciok

SGPR Warszawa

Gordon

2

Michał

Szalc

SGPR Gdańsk

Kali

3

Bartłomiej

Matusiak

OSP GRS Kęty

Nero

4

Stanisław

Tomaszewski

OSP JRS Wrocław

Orlen

5

Grażyna

Węglarczyk

OSP Goszcza

Riwendell

6

Tomasz

Wyrwa

SGPR Poznań

Edi

7

Anna

Walejewska

OSP GRS Wisznia Mała

Linux

8

Tomasz

Osiński

SGPR Poznań

Szakłak

9

Weronika

Dzido

OSP GRS Wisznia Mała

Frida

10

Tomasz

Pospieszny

OSP GRS Poznań

Vip

11

Magdalena

Szewczyk-Dzido

OSP GRS Wisznia Mała

Frida

12

Radosław

Gburzynski

SGPR Gdańsk

Nero

13

Marcin

Trzmiel

SGPR Warszawa

Bono

Egzamin specjalności terenowej klasy "1" - 15-16.09.2015 r.

Lp

Imię

Nazwisko

Jednostka

Imię psa

1

Agnieszka

Łozińska

OSP Siechnice

Filo

2

Arkadiusz

Czech

OSP Siechnice

Metaxa

3

Grzegorz

Kudelski

OSP Wołczkowo

Figaro

4

Marcin

Brączkowski

Jrg-4 Poznań

Vigo

5

Renata

Jęchorek

OSP Poznań GRS

Nana

6

Łukasz

Rajch

OSP Wołczkowo

Scherlock

7

Jacek

Lepczyński

GRS OSP Wisznia Mała

Taru

8

Weronika

Dzido

GRS OSP Wisznia Mała

Frida

9

Waldemar

Kałuziński

SGPR Nowy Sącz

Lex

10

Łukasz

Odważny

SGPR Nowy Sącz

Faro

11

Paula Borkowska OSP JRS Wrocław Uma

Egzamin specjalności terenowej klasy "1" - 16-17.09.2015 r.

Lp

Imię

Nazwisko

Jednostka

Imię psa

1

Dariusz

Stankiewicz

SGPR Gdańsk

Hary

2

Michał

Szalc

SGPR Gdańsk

Kali

3

Katarzyna

Wodniak

OSP Gdańsk

Tuba

4

Aga

Paszkowska

OSP Wołczkowo

Brooklyn

5

Olga

Woźniak

Zachodniopomorskie psy ratownicze

Karmela

6

Małgorzata

Kosek

OSP Wołczkowo

Lara

7

Łukasz

Rajch

OSP Wołczkowo

Scherlock

8

Piotr

Kempa

JRG 9 Łódź

Drago

9

Marek

Słowiński

OSP Aleksandrów

Arnold

10

Dariusz

Lewicki

GRS OSP Łódź

Huba Buba

11

Grzegorz

Wesołowski

GRS PCK Żary

Raper

 

       

Egzamin specjalności gruzowiskowej klasy "0" 17.09.2015 r.

Lp

Imię

Nazwisko

Jednostka

Imię psa

1

Wiesław

Wacięga

GPR OSP Kęty

Jackie

2

Barbara

Błaszkiewicz

SGPR Jastrzębie Zdrój

Pax

3

Marcin

Błaszkiewicz

SGPR Jastrzębie Zdrój

Pax

4

Tomasz

Dudzik

JRG-4 Poznań

Weber

5

Łukasz

Świeczkowski

SGPR Gdańsk

Maks

6

Michał

Kierzkowski

OSP Poznań GRS

Gwidon

7

Mateusz

Droździk

OSP Kęty

Puma

8

Veronika

Smejova

Fire Rescue Service of the Czech Republic

Jolly

9

Joanna

Kruszelnicka

GRS OSP Wisznia Mała

Raxa

10

Kasia

Kalinowska

OSP JRS Wrocław

Diego

11

Marcin

Czerwiec

OSP JRS Wrocław

Grafen

12

Grzegorz

Borkowski

OSP JRS Wrocław

Iron

13

Grzegorz

Kuderski

OSP Wołczkowo

Figaro

14

Adam

Sołtysiak

OSP Wołczkowo

Roma

15

Natalia

Filipek

OSP Wołczkowo

Avis

16

Michał

Malesa

Warszawa 9

Gines

17

Damian

Lisiecki

Warszawa 9

Larry

Egzamin specjalności terenowej klasy "1"  w dniach 14 - 15.09.2015 r.

Lp

Imię

Nazwisko

Jednostka

Imię psa

1

Weronika

Dzido

GRS OSP Wisznia Mała

Frida

2

Anna

Walejewska

GRS OSP Wisznia Mała

Knapix

3

Magdalena

Szewczyk-Dzido

GRS OSP Wisznia Mała

Frida

4

Weronika

Dzido

GRS OSP Wisznia Mała

Speed

Czytaj dalej...

PLAN EGZAMINÓW ZESPOŁÓW Z PSAMI RATOWNICZYMI W DNIACH 17-20.08.2015

PLAN EGZAMINÓW ZESPOŁÓW Z PSAMI RATOWNICZYMI W DNIACH 17-20.08.2015

Szkoła Aspirantów Państwowej  Straży Pożarnej w Krakowie informuje , że egzaminy specjalności terenowej i gruzowiskowej klasy 0 i I odbędą się w dniach 17-20 sierpnia br. na poligonie WSSGR SA PSP w Nowym Sączu ul. Węgierska 188 H .

Zakwaterowanie i wyżywienie we własnym zakresie.

Zespoły zdające egzaminy klasy I rozpoczynają egzamin od testu współpracy, który będzie przeprowadzany od godziny 1600. Przypominamy zdającym, że jeżeli w danym roku kalendarzowym zespół przystępuje do egzaminów klasy I różnych specjalności ratowniczych, zdanego testu współpracy nie powtarza się (należy posiadać potwierdzenie)

Dokumenty wymagane na egzamin:

1) Dowód tożsamości

2) Zaświadczenie lub dyplom potwierdzający zdanie egzaminu specjalności ratowniczej             gruzowiskowej/terenowej klasy „0”/ „I”.

3) Zaświadczenie o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie lub paszport, w którym został dokonany wpis o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie;                      

4) Dowód ubezpieczenia przewodnika od następstw nieszczęśliwych wypadków (nie dotyczy funkcjonariuszy PSP).                                                                                              

Kontakt : Piotr Gancarczyk tel: 507 141 751 lub Krzysztof Gruca tel: 602 279 834

PLAN EGZAMINÓW

17.08.2015

9:00 – ODPRAWA ZDAJĄCYCH EGZAMINY SPECJALNOŚCI TERENOWEJ KLASY 0 I ORAZ GRUZOWISKOWEJ KLASY 0, LOSOWANIE KOLEJNOŚCI STARTU

16:00 - ODPRAWA ZDAJĄCYCH, TEST WSPÓŁPRACY dla zdających egzaminy klast I.

18.08.2015

9:00 - TEST WSPÓŁPRACY- poprawki

9:00 – ODPRAWA ZDAJĄCYCH EGZAMINY SPECJALNOŚCI TERENOWEJ oraz GRUZOWISKOWEJ KLASY I, LOSOWANIE KOLEJNOŚCI STARTU

19.08.2015

9:00 – ODPRAWA ZDAJĄCYCH EGZAMINY SPECJALNOŚCI TERENOWEJ KLASY 0, LOSOWANIE KOLEJNOŚCI STARTU

LISTY ZDAJĄCYCH

Egzamin specjalności gruzowiskowej klasy "0" 17.08.2015

Lp

Imię

Nazwisko

Jednostka

Imię psa

1

Grażyna

Węglarczyk

OSP Goszcza

Riwendell

2

Piotr

Kempa

JRG9 Łódź

Drago

3

Adam

Wnęk

OSP GRS Nowy Sącz

Hektor

4

Tomasz

Bambynek

OSP Lipowa

Dakar

5

Agnieszka

Szłapka

 

FOX

Egzamin specjalności terenowej klasy "0" 17.08.2015r.

Lp

Imię

Nazwisko

Jednostka

Imię psa

1

Paweł

Opoka

 

Dukat

2

Andżelika

Stopa

Grupa Ratownictwa Specjalnego

PCK Trójmiasto

Awra

3

Anna

Galus-Czerwonka

Grupa Ratownictwa Specjalnego

PCK Trójmiasto

Joker

4

Łukasz

Trzciński

Grupa Ratownictwa Specjalnego

PCK Trójmiasto

Hazar

5

Beata

Marczewska

Grupa Ratownictwa Specjalnego

PCK Trójmiasto

Falko

6

Tomasz

Ciesielka

OSP GRS Nowy Sącz

RICO

7

Anita

Pogletka-Kummer

Grupa Ratownictwa Specjalnego

PCK Trójmiasto

Igma

Egzamin specjalności terenowej klasy "1" 17-18.08.2015r.

Lp

Imię

Nazwisko

Jednostka

Imię psa

1

IRYNA

KUCHKO

STORAT

Paracortus Aussies

Ambasador

2

Łukasz

Nowak

OSP Suchy Bór

Karat

3

Agnieszka

Szłapka

 

FOX

4

Piotr

Ciesielka

OSP GRS Nowy Sącz

Cola

5

Agata

Jobs Repelewicz

Małopolska Cywilna Grupa Poszukiwawczo Ratownicza

Aussie Samson Paracortus

6

Michał

Gaik

OSP GRS Nowy Sącz

DANTE DEMONIO

Margabi

Egzamin specjalności gruzowiskowej klasy "1" 17-19.08.2015r.

Lp

Imię

Nazwisko

Jednostka

Imię psa

1

Grażyna

Węglarczyk

OSP Goszcza

Riwendell

2

Marta

Gutowska

STORAT

Qeen Mary Traho

3

Mateusz

Cupek

SGPR Jastrzębie Zdrój

Diego

4

Michał

Gaik

OSP GRS Nowy Sącz

DANTE DEMONIO

Margabi

Egzamin specjalności terenowej klasy "0" 19.08.2015r.

Lp

Imię

Nazwisko

Jednostka

Imię psa

1

Justyna

Drużkowska

Małopolska Cywilna Grupa

Poszukiwawczo - Ratownicza

Lesto Agis from

the Land of Mildness

2

Patryk

Powaga

Grupa Ratownictwa Specjalnego

PCK Trójmiasto

Argo

4

Katarzyna

Harmata

Małopolska Cywilna Grupa

Poszukiwawczo-Ratownicza

YVE Miveko

5

Adam

Mrozik

GPR OSP Międzybrodzie Bialskie

Oksi

6

Tomasz

Bambynek

OSP Lipowa

Dakar

Czytaj dalej...

Plan egzaminów zespołów z psami ratowniczymi w dniach 22-25.06.2015

Szkoła Aspirantów Państwowej  Straży Pożarnej w Krakowie informuje , że egzaminy specjalności terenowej i gruzowiskowej klasy 0 i I odbędą się w dniach 22-25 czerwca br. na poligonie OSPWL w Pstrążu .

Zapewniamy bezpłatne zakwaterowanie dla zdających w bazie wojskowej w Trzebieniu Małym od poniedziałku 22 czerwca po godzinie 1800 ; należy posiadać własny materac i śpiwór, wyżywienie we własnym zakresie.

Zespoły zdające egzaminy klasy I rozpoczynają egzamin od testu współpracy, który będzie przeprowadzany przy wartowni w Pstrążu od godziny 1600. Przypominamy zdającym, że jeżeli w danym roku kalendarzowym zespół przystępuje do egzaminów klasy I różnych specjalności ratowniczych, zdanego testu współpracy nie powtarza się.

Dokumenty wymagane na egzamin:

1) Dowód tożsamości

2) Zaświadczenie lub dyplom potwierdzający zdanie egzaminu specjalności ratowniczej             gruzowiskowej/terenowej w latach poprzednich lub egzamin klasy „0”

3) Zaświadczenie o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie lub paszport, w którym został dokonany wpis o szczepieniu psa przeciwko wściekliźnie;                      

4) Dowód ubezpieczenia przewodnika od następstw nieszczęśliwych wypadków (nie dotyczy funkcjonariuszy PSP).                                                                                              

Kontakt : Piotr Gancarczyk tel: 507 141 751 lub                                                                                                        

                 Krzysztof Gruca tel: 602 279 834

PLAN EGZAMINÓW

22.06.2015

16:00 – odprawa zdających, test współpracy

 

23.06.2015

9:00 – odprawa zdających egzaminy specjalności terenowej klasy 0 i I oraz gruzowiskowej klasy 0, losowanie kolejności startu

16:00 - odprawa zdających, test współpracy

 

24.06.2015

9:00 – odprawa zdających egzaminy specjalności terenowej klasy 0 i I oraz gruzowiskowej klasy I, losowanie kolejności startu

16:00 - odprawa zdających, test współpracy

 

25.06.2015

9:00 – odprawa zdających egzaminy specjalności terenowej klasy I oraz gruzowiskowej klasy 0, losowanie kolejności startu

Czytaj dalej...

Egzaminy zespołów z psami ratowniczymi w dn. 22‑25.06.2015 w Pstrążu

Listy na egzaminy zespołów z psami ratowniczymi w dn. 22‑25.06.2015 w Pstrążu

 

 

Egzamin specjalności gruzowiskowej klasy 0 Pstrąże 23.06.2015 r.

Lp

Imię

Nazwisko

Jednostka

Imię psa

1

Przemysław

Celebański

OSP GRS Łódz-Jędrzejów

Tango

2

Piotr

Jóźwiak

OSP Gdańsk

Negro

3

Konrad

Machnik

OSP JRS Wrocław

Kefir

4

Tomasz

Bambynek

OSP Lipowa

Dakar

5

Edward

Rosiak

OSP GRS ŁÓDŹ

BESTA

6

Piotr

Kempa

JRG9 Łódź

Drago

7

Paula

Borkowska

OSP JRS Wrocław

Iron (Imo Bellus Poland FCI)

 

Egzamin specjalności gruzowiskowej klasy I Pstrąże 23-25.06.2015

Lp

Imię

Nazwisko

Jednostka

Imię psa

1

Bartłomiej

Matusiak

GPR OSP KĘTY

Nero

2

Radosław

Gburzyński

JRG5 Gdańsk

NERO

3

Konrad

Machnik

OSP JRS Wrocław

Kefir

4

Dorota

Rosiak

OSP GRS ŁÓDŹ

BETI

5

Grzegorz

Wesołowski

GRS PCK Żary

Raper

6

Staszek

Tomaszewski

OSP JRS WROCŁAW

Orlen

7

Magdalena

Chalecka

OSP JRS WROCŁAW

Tolek

8

Krzysztof

Kręc

OSP GRS ŁÓDŹ

FIGA

9

Jacek

Lepczyński

GRS OSP Wisznia Mała

Taru

10

Józef

Ciesielka

SGPR Nowy Sącz

Kiara

 

                                           

 

Egzamin specjalności gruzowiskowej klasy 0 Pstrąże 25.06.2015r

Lp

Imię

Nazwisko

Jednostka

Imię psa

1

Łukasz

Świeczkowski

SGPR Gdańsk

Maks

2

Łukasz

Odważny

SGPR Nowy Sącz

Faro

3

Bartłomiej

Waligóra

SGPR Nowy Sącz

Weri

4

Dariusz

Ruchała

SA PSP Kraków

Pepe

5

Agnieszka

Hadrzyńska

OSP Siechnice

Chips

6

Agnieszka

Łozińska

OSP Siechnice

Filo

7

Markos

Arabadżis

OSP Siechnice

Fiona

 

Egzamin specjalności terenowej klasy 0 Pstrąże 23.06.2015

Lp

Imię

Nazwisko

Jednostka

Imię psa

1

Jacek

Lepczyński

GRS OSP Wisznia Mała

Taru

2

Staszek

Tomaszewski

OSP JRS Wrocław

Orlen

3

Agnieszka

Łozińska

OSP Siechnice

Filo

4

Arkadiusz

Czech

OSP Siechnice

Metaxa

5

Agnieszka

Hadrzyńska

OSP Siechnice

Chips

 

Egzamin specjalności terenowej klasy I Pstrąże 22-23.06.2015

Lp

Imię

Nazwisko

Jednostka

Imię psa

1

Łukasz

Nowak

 

Karat

2

Michał

Kierzkowski

OSP Poznań GRS

Gwidon

3

Marta

Czerwiec

OSP JRS Wrocław

Master

4

Witold

Sieracki

STORAT

Ashly Argilla Rossa

5

Łukasz

Kwiecień

KM PSP Łódź

Fazi

6

Magda

Chalecka

OSP JRS Wrocław

Redzik

8

Krzysztof

Kręc

OSP GRS ŁÓDŹ

FIGA

9

Grzegorz

Borkowski

OSP JRS Wrocław

Uma

10

Katarzyna

Wodniak

SGPR Gdańsk

Szajba

11

Krzysztof

Skolimowski

OSP GRS Poznań

Scarlet

 

Egzamin specjalności terenowej klasy 0 Pstrąże 24.06.2015

Lp

Imię

Nazwisko

Jednostka

Imię psa

1

Jarosław

Dwornik

GPR OSP Międzybrodzie Bialskie

Cristie

2

Łukasz

Odważny

SGPR Nowy Sącz

Faro

3

Tomasz

Bambynek

OSP Lipowa

Dakar

4

Przemysław

Celebański

OSP GRS Łódz-Jedrzejów

Tango

5

Paula

Borkowska

OSP JRS Wrocław

Iron (Imo Bellus Poland FCI)

6

Michał

Malesa

SGPR Warszawa

Gines

7

Markos

Arabadżis

OSP Siechnice

Fiona

8

Agnieszka

Hadrzyńska

OSP Siechnice

Filo

 

Egzamin specjalności terenowej klasy I Pstrąże 23-24.06.2015

Lp

Imię

Nazwisko

Jednostka

Imię psa

1

Łukasz

Grabowski

SGPR Warszawa

Rodi

2

Wojciech

Wyszomirski

SGPR Warszawa

Rodos

3

Bartłomiej

Waligóra

SGPR Nowy Sącz

Weri

4

Dariusz

Ruchała

SGPR Nowy Sącz

Pepe

5

Markos

Arabadżis

OSP Siechnice

Fiona

6

Michał

Kulig

SGPR Nowy Sącz

Madox

 

Egzamin specjalności terenowej klasy I Pstrąże 24-25.06.2015

Lp

Imię

Nazwisko

Jednostka

Imię psa

1

Dorota

Rosiak

OSP GRS ŁÓDŹ

BETI

2

Edward

Rosiak

OSP GRS ŁÓDŹ

BESTA

3

Michał

Piotrowski

OSP Jastrzębie Zdrój

KEY

Czytaj dalej...

Warsztaty metodyczne „Zapoznanie się z zasadami szkolenia i egzaminowania psów ratowniczych International Rescue Dog Organisation (IRO)”.

         Informuję, że w dniach 29 czerwca - 03 lipca br. odbędą się warsztaty metodyczneZapoznanie się z zasadami szkolenia i egzaminowania psów ratowniczychInternational Rescue Dog Organisation (IRO)”.

Warsztaty adresowane są do przewodników z psami, które uczestniczyli w akcji   ratowniczej w Nepalu oraz egzaminatorów i szkoleniowców psów ratowniczych.

Warsztaty przeprowadzone zostaną w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów PSP w Nowym Sączu, ul. Węgierska 188 h.

Podczas warsztatów zostaną poruszone następujące tematy:

  • omówienie zasad oznaczania przez psa odnalezionego człowieka stosowane w Europie.
  • opracowanie programu instruktorskiego szkolenia przewodników psów ratowniczych
  • opracowanie systemu wyboru psów na wyjazdy Grupy Ratowniczej „USAR Poland”,
  • podsumowanie udziału zespołów z psami ratowniczymi w składzie Grupy Ratowniczej „USAR Poland” w Nepalu.

Szczegółowy program warsztatów dostępny jest na stronie internetowej: https://szkolenia.sapsp.pl/ .

Koszt udziału w warsztatach wg stawek delegacyjnych, uwzględnia wyżywienie oraz zakwaterowanie uczestników.

 

W przypadku zainteresowania warsztatami prosimy o przesłanie w terminie do 15 czerwca br. wypełnionej karty zgłoszenia (w  załączniku).

Informacji dotyczących organizacji warsztatów udzielają bryg. Piotr Gancarczyk oraz asp. sztab. Krzysztof Gruca pod nr telefonu 18 448 60 83.

Szczegółu dotyczące warsztatów dostępne na stronie: https://szkolenia.sapsp.pl/

 

Czytaj dalej...
Subskrybuj to źródło RSS